Sekretariat Misji Zagranicznych
działamy na rzecz misji

Sekretariat Misji Zagranicznych pomaga zarządowi Prowincji w prowadzeniu dzieła misyjnego członków Prowincji Polskiej Zgromadzenia SCJ. Do zadań Sekretariatu należy animacja misyjna w kraju oraz pomoc duchowa i materialna misjom i misjonarzom. Odpowiedzialnym za Sekretariat Misji Zagranicznych jest sekretarz, który odnośnie do swej działalności podlega przełożonemu Prowincji.ks. Zbigniew Chwaja SCJ
Sekretarz Misji Zagranicznych Księży Sercanów

ul. Łowicka 46
02-531 Warszawa
tel. 668 363 731ks. Piotr Chmielecki SCJ
Zastępca Sekretarza Misji Zagranicznych Księży Sercanów

ul. Radzyńska 3a
20-850 Lublin