Adopcja serc w sercańskim domu dla dziewcząt KDF na Filipinach
Projekty misyjne
to aktualnie robimy
Adopcja serc w sercańskim domu dla dziewcząt KDF na Filipinach
potrzebna kwota: 28550 zł
przekazaliście w tym miesiącu: 52 zł
0%
w zeszłym miesiącu: 41163 zł
144%
1727283 zł
w sumie na ten projekt przekazaliście
80
tylu dziewczynkom daliśMY roczne utrzymanie
Darczyńcy
osoba miejscowość data kwota cel
Mateusz Toporzysko 07.03.2023 50 zł Adopcja serc w sercańskim domu dla dziewcząt KDF na Filipinach
Mateusz Kraków 04.03.2023 2 zł Adopcja serc w sercańskim domu dla dziewcząt KDF na Filipinach

Sercański Dom dla Dziewcząt (Kasanag Daughters Foundation) został założony w 1999 roku w Cagayan de Oro na Filipinach. Jego początki związane są z rekolekcjami, które wygłosił misjonarz-sercanin, ks. Eduardo Aguero w państwowej ochronce dla dziewcząt. Podczas osobistych rozmów poznał bolesne historie dziewcząt związane z wykorzystaniem seksualnym przez ojca, dziadka czy brataBrakowało mu słów, aby je pocieszać...

Niedługo potem dowiedział się, że jedna z dziewcząt, która podzieliła się z mim swoimi bolesnymi doświadczeniami, została odesłana do rodziny. Nie miała jednak gdzie wracać, bo rodzina odmówiła jej powrotu do domu za doniesienie na policję na ojca, który molestował ją seksualnie. Matka, choć wiedziała o winie męża, to w obawie o utratę jedynego żywiciela rodziny, stanęła po jego stronie.

W oryginalnej nazwie Domu znajduje się filipińskie słowo kasanag, które oznacza pierwszy promień słońca przebijający się przez mroki nocy. Dziewczynki mieszkające w domu są w wieku od 5 do 20 lat. W fundacji założonej przez księży sercanów wracają do wewnętrznej równowagi. Podopieczne otrzymują tutaj każde potrzebne wsparcie: mieszkanie, jedzenie, ubrania, opiekę lekarzy i psychologów, podręczniki do szkoły. Wychowawcy i misjonarze prowadzą je też do budowania relacji z Panem Bogiem, która ma zaowocować przebaczeniem oprawcy.
Sercański Dom dla Dziewcząt można wesprzeć :  • podejmując się Adopcji Serc, czyli regularnego wspierania Domu i jego podopiecznych. Należy zadeklarować chęć wpłaty 45 zł miesięcznie (można więcej) przez minimum rok, wpisując w tytule przelewu "Adopcja Serc - deklaracja stała".

    Można również wpłacić jednorazowo 540 zł, czyli  równowartość  sumy comiesięcznych ofiar (12 x 45 zł). Adopcja Serc dla Kasanag Daughters Foundation   ma charakter zbiorowy, gdyż miesięczny koszt utrzymania jednej dziewczynki w Domu wynosi 1720 zł. Oznacza to, że przy miesięcznej wpłacie 50 zł na utrzymanie jednego dziecka składa się 35 osób.


ZASADY "ADOPCJI SERC":

  • Adopcja Serc to „adopcja zbiorowa”, która polega na tym, że kilkadziesiąt osób funduje stypendium jednemu dziecku. Pomoc podopiecznym wiąże się z pokryciem wszystkich kosztów funkcjonowania domu i troski o dziewczęta. Minimalną kwotę darowizny dla „rodziców adopcyjnych” określiliśmy na 45 zł miesięcznie. Wyższe kwoty wsparcia zależą tylko od Państwa hojności i możliwości finansowych.
  • W przypadku wyższych darowizn nie stosujemy jednak wzoru matematycznego, np. 135 zł : 45 zł = „adopcja” 3 dzieci, ponieważ pieniądze przekazujemy jako wsparcie dla całego Domu. Byłoby to wręcz nieludzkie, gdyby dzieci objęte programem Adopcji miały lepsze warunki niż te, które nie są wprost objęte naszym wsparciem. Innymi słowy: dziewczynki, które piszą do nas listy są reprezentantkami Sercańskiego Domu dla Dziewcząt w Cagayan de Oro wobec Darczyńców z Polski.


Więcej na temat Sercańskiego Domu dla Dziewcząt (Kasanag Daughters Foundation) można przeczytać w artykułach:

poznaj inne projekty
to już zrobiliśmy
to aktualnie robimy