Adopcja serc w sercańskim domu dla dziewcząt KDF na Filipinach
Projekty misyjne
to aktualnie robimy
Adopcja serc w sercańskim domu dla dziewcząt KDF na Filipinach
kwota potrzebna w tym miesiącu: 19336 zł
przekazaliście: 11728 zł
60%
w zeszłym miesiącu: 25476 zł
131%
764949 zł
w sumie na ten projekt przekazaliście
35
daliśMY roczne utrzymanie w KDF tylu dziewczynkom

Sercański Dom dla Dziewcząt (Kasanag Daughters Foundation) został założony w 1999 r. w Cagayan de Oro na Filipinach. Jego początki związane są z rekolekcjami, które wygłosił misjonarz sercanin ks. Eduardo Aguero w państwowej ochronce dla dziewcząt. Podczas osobistych rozmów poznał ich bolesne historie związane z wykorzystaniem seksualnym przez ojca, dziadka czy brata! Brakowało mu słów, aby je pocieszać...

Niedługo potem dowiedział się, że jedna z dziewcząt, która powierzyła mu bardzo bolesne fakty ze swojego życia, została odesłana do rodziny. Nie miała jednak gdzie wracać, bo rodzina odmówiła jej powrotu do domu, za doniesienie na policję na ojca, który ją molestował seksualnie. Matka, choć wiedziała o winie męża to w obawie o utratę jedynego żywiciela rodziny, stanęła po jego stronie.

W oryginalnej nazwie Domu znajduje się filipińskie słowo kasanag, które oznacza pierwszy promień słońca przebijający się przez mroki nocy. Dziewczynki mieszkające w domu są w wieku 5-20 lat. W fundacji założonej przez księży sercanów wracają do wewnętrznej równowagi.Wychowawcy i misjonarze prowadzą je też do budowania relacji z Panem Bogiem, która ma zaowocować przebaczeniem oprawcy.


Sercański Dom dla Dziewcząt można wesprzeć w następujący sposób:  • szczególnie zachęcamy do podjęcia się "Adopcji Serc" czyli regularnego wspierania Domu i jego podopiecznych. Każdy stały Darczyńca (prosimy o dar min. 35 zł miesięcznie) otrzyma zdjęcie "córeczki" oraz korespondencję od niej. "Adopcja Serc" dla KDF ma charakter zbiorowy, gdyż koszt utrzymania jednej dziewczynki w Domu to 14.500 zł. Nasze podopieczne otrzymują o misjonarzy każde potrzebne wsparcie: mieszkanie, jedzenie, ubrania, opiekę lekarzy i psychologów, podręczniki do szkoły.

    skontaktuj się z nami i podejmij "Adopcję Serc"
poznaj inne projekty
to już zrobiliśmy
to aktualnie robimy