Sekretariat Misji Zagranicznych
Sekretariat Misji Zagranicznych
działamy na rzecz misji

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, czyli księża sercanie to katolicka wspólnota życia apostolskiego, którą założył w 1878 r. w Saint Quentin we Francji Sługa Boży ks. Leon Dehon. Celem działalności Zgromadzenia jest misja w Kościele, wyrastająca z modlitwy i kontemplacji Serca Jezusowego - należy do niej adoracja eucharystyczna jako służba dla Kościoła oraz posługa dla potrzebujących. 

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego nie miało być w zamyśle Założyciela zgromadzeniem misyjnym. Jednak przeciągający się proces zatwierdzenia nowej wspólnoty przez Watykan spowodował, że Ojciec Dehon zdecydował, by sercanie podjęli się i tej działalności. Pierwsi sercańscy misjonarze pojawili się w Ekwadorze w 1888 r., a pierwszy polski misjonarz wyruszył w 1902 r. do Brazylii. Aktualnie misjonarze z Polski posługują w: Kongo, Czadzie, Republice Południowej Afryki, Indonezji, na Filipinach i w Hongkongu. 

Sekretariat Misji Zagranicznych pomaga zarządowi Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Sercanów w prowadzeniu dzieła misyjnego członków zgromadzenia. Do zadań Sekretariatu należy animacja misyjna w kraju oraz pomoc duchowa i materialna misjom oraz misjonarzom. Odpowiedzialnym za Sekretariat Misji Zagranicznych jest sekretarz, który odnośnie do swej działalności podlega przełożonemu Prowincji.

Sekretariat prowadzi liczne projekty misyjne mające na celu wsparcie działalności ewangelizacyjnej sercańskich misjonarzy i walkę z ubóstwem: biuro Darczyńców misyjnych, projekt Zbieramto (zbieramy: srebrną i złotą biżuterię, telefony komórkowe, baterie, „Dobre monety” – czyli pieniądze z całego świata) oraz sklep internetowy www.sklepzmisja.pl. Sekretariat prowadzi świecki wolontariat misyjny „Missio Cordis”, kolonie dla dzieci „Wakacje z misjami i językami” czy też animuje kolędników misyjnych w sercańskich parafiach.

Sekretariatowi Misji Zagranicznych w ciągu ostatnich 10 lat działalności udało się pozyskać od Darczyńców 9 mln złotych spożytkowanych m.in. na: dożywianie dzieci w Montevideo w Urugwaju, budowę przychodnię zdrowia w Butembo w Kongu, domy i przedszkole w Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia w Opol na Filipinach, studnie głębinowe w Czadzie.