Donors
Donors
Thanks to the donors' support together we are able to fulfill missions and projects all over the world. See how many people good at heart are there.
financial donations
person place date amount destiny
Anna Nowy Sącz 02.06.2023 50 zł Donation for missions where it is most needed
Katarzyna - 02.06.2023 150 zł Water wells in Chad
anna łapy 02.06.2023 50 zł Water wells in Chad
anna łapy 02.06.2023 50 zł Safe Mom
Zofia Nowy Sącz 02.06.2023 50 zł Adoption of Hope in a children's home in Bolivia
school date donation weight
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zduńskiej Woli 02.06.2023 baterie 79kg
Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach 01.06.2023 baterie 57kg
Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 01.06.2023 baterie 137kg
Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie 01.06.2023 baterie 91kg
Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Olsztynie 01.06.2023 baterie 35kg
Donate Missions