Pielgrzymka misyjna
Pielgrzymka misyjna
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce Sercańskiej Rodziny Misyjnej połączonej z odwiedzinami w placówki misyjnej!