Kim jesteśmy
Kim jesteśmy
Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów

Co robimy?

POMAGAMY MISJOM. Wspieramy dzieła sercańskich misjonarzy na Filipinach, RPA, Kongu, Czadzie, w Naddniestrzu i na Ukrainie. Beneficjentami pomocy naszych Darczyńców są również księża diecezjalni, siostry zakonne oraz misjonarze świeccy. Należą do nich w Czadzie: ks. Stanisław Worwa, ks. Jakub Szałek, ks. Edward Ryfa i ks. Piotr Skraba, w Papui Nowej Gwinei: ks. Marek Kondrat, w Boliwii: siostry serafitki oraz w RŚA: Izabela Cywa.

W jaki sposób?

Prowadzimy biuro Dobroczyńców misyjnych, utrzymujemy kontakt z grupą ponad dziesięciu tysięcy osób, które materialnie i duchowo wspierają misje.

Zapoczątkowaliśmy też projekt ZBIERAMTO. Zbieramy: starą srebrną i złotą biżuterię, „Dobre monety” (wszystkie pieniądze świata), telefony komórkowe, zegarki tarczowe, makulaturę, złom... Darczyńcami „Grupy Zbieramto” są osoby indywidualne, szkoły i przedszkola oraz parafie.


Dlaczego?

„Zdejmujemy z głowy” troski materialne misjonarzy, aby mogli skupić się na głoszeniu Dobrej Nowiny.
Sekretariat Misji Zagranicznych 


Biuro Darczyńców Misyjnych
utrzymujemy kontakt listowy i mailowy z grupą kilkunastu tysięcy osób. Pięć razy do roku kierujemy prośby o wsparcie materialne konkretnego projektu misyjnego. Zajmujemy się potwierdzaniem i dziękowaniem za przekazywane ofiary na misje. 

Spotkania Sercańskiej Rodziny Misyjnej
tworzymy przestrzeń na poznawanie się, modlitwę i budowanie więzi z bliskimi misjonarzy sercańskich oraz naszymi Darczyńcami. 

Wakacje z misjami i językami
organizujemy letnie kolonie ewangelizacyjne dla dzieci, uwrażliwiające na potrzeby ich rówieśników z krajów misyjnych.  


Zbieramto ("pomoc bez pieniędzy")

Zbieramy z pozoru nieprzydatne lub bezwartościowe rzeczy i surowce.

Zbieramto
propozycja dla osób indywidualnych. Zachęcamy do przesyłania nam (listem poleconym lub paczką) starej, zniszczonej, niepotrzebnej srebrnej i złotej biżuterii, zegarków tarczowych, "Dobrych monet". 

Zbieramto w szkole
projekt dedykowany szkołom i przedszkolom.

Zbieramto w parafii
okresowe zbiórki surowców wtórnych (np. makulatury, złomu i ZSEiE) przy kościołach. 

Woda z misją
oferta dla firm, klasztorów, hoteli. Producent wody mineralnej Staropolanka przeznacza 10% wartości zakupów, dokonanych za naszym pośrednictwem, na budowę studni w Czadzie. 

Coriss.pl
tu można kupić krzyżyki sercańskie, które powstały z ofiarowanego nam "złomu" srebra i złota.