Kim jesteśmy
Sekretariat Misji Zagranicznych

Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów został powołany do życia w 1968 roku, roku po wyjeździe pierwszych polskich sercanów na misje do Indonezji. Do głównych zadań Sekretarza Misji Zagranicznych, powoływanego przez Księdza Prowincjała, należy kontakt z misjonarzami i ich bliskimi w Polsce (z rodzicami, rodzeństwem) oraz pomoc misjonarzom w czasie ich pobytów w Polsce w celach urlopowych lub zdrowotnych. 

W 2013 roku, w momencie powstania projektu Zbieramto, nasz sekretariat misyjny rozpoczął również aktywne pozyskiwanie pieniędzy na tzw. projekty misyjne. Dzięki zbieranym w Polsce darowiznom wspieramy liczne potrzeby sercańskich misjonarzy na całym świecie np. budowę studni, domów, szkół czy dożywanie dzieci. Hojność Darczyńców pozwala nam również wpierać misjonarzy Polaków spoza naszego Zgromadzenia: siostry zakonne, księży diecezjalnych i misjonarzy świeckich. 

Aktualnie (maj 2020 r.) ekipę SMZKS tworzy trzech księży sercanów oraz 6 osób świeckich - pracujących w różnych wymiarach czasowych. Struktura dzieł mających na celu wsparcie misji:

I. Sekretariat Misji Zagranicznych 

A) Biuro Darczyńców misyjnych - utrzymujemy kontakt listowy i mailowy z grupą kilku tysięcy osób. Cztery razy do roku kierujemy prośby o wparcie materialne konkretnego projektu misyjnego. Zajmujemy się na bieżąco potwierdzaniem i dziękowaniem za przekazywane ofiary na misje. 

B) Spotkania Sercańskiej Rodziny Misyjnej - to przestrzeń na poznawanie się, modlitwę i budowanie więzi z bliskimi sercańskich misjonarzy oraz naszymi Darczyńcami. 

C) Wakacje z misjami i językami - letnie kolonie dla dzieci mające charakter ewangelizacyjny dla uczestników, ale również uwrażliwiające ich na potrzeby rówieśników z krajów misyjnych.  

II. Zbieramto ("pomoc bez pieniędzy")

Zbieramy z pozoru już nieprzydatne lub bezwartościowe rzeczy i surowce.

A) Zbieramto - dla osób indywidualnych.
Zachęcamy do przesyłania nam (listem poleconym lub paczką) starej, zniszczonej, niepotrzebnej srebrnej i złotej biżuterii, telefonów komórkowych, zegarków tarczowych, "Dobrych monet". 

B) Zbieramto w szkole - projekt dedykowany szkołom i przedszkolom.

C) Zbieramto w parafii - okresowe zbiórki surowców wtórnych (np. makulatury i ZSEiE) przy kościołach. 

D) Woda z misją - oferta dla firm, klasztorów, hoteli... Producent wody mineralnej Staropolanka przeznacza 10% wartości zakupów, dokonanym dzięki nam, na budowę studni w Czadzie. 

E) Sklepzmisja.pl- tu można zakupić głównie krzyżyki sercańskie, które powstały z ofiarowanego nam "złomu" srebra i złota.

III. Fundacja Missio Cordis - "w budowie" :D