Kim jesteśmy
Kim jesteśmy
Sekretariat Misji Zagranicznych

Co robimy?

POMAGAMY MISJOM. Przede wszystkim księżom sercanom: na Filipinach, w Naddniestrzu, RPA, Kongu i Czadzie. Beneficjentami pomocy naszych Darczyńców są również księża diecezjalni, siostry zakonne oraz misjonarze świeccy. Należą do nich w Czadzie: ks. Jakub Szałek, ks. Edward Ryfa i ks. Piotr Skraba, w Boliwii: Siostry Serafitki oraz w RŚA: Izabela Cywa (stan na lipiec 2020 r.)

W jaki sposób?

  • Prowadzimy biuro Dobroczyńców misyjnych. Pozostajemy w kontakcie listowym i mailowym z grupą kilku tysięcy osób.
  • Zapoczątkowaliśmy projekt Zbieramto. Zbieramy: starą srebrną i złotą biżuterię, „Dobre monety” (wszystkie pieniądze świata), telefony komórkowe, komputery, zegarki tarczowe, makulaturę, złom… Darczyńcami „Grupy Zbieramto” są osoby indywidualne, szkoły i przedszkola oraz parafie.


Dlaczego?

„Zdejmujemy z głowy” troski materialne misjonarzy, aby mogli skupić się na głoszeniu Dobrej Nowiny.


Jeśli masz więcej czasu :D to zapraszamy do lektury rozszerzonego opisu naszych struktur i działalności!

Sekretariat Misji Zagranicznych 


Biuro Darczyńców misyjnych
utrzymujemy kontakt listowy i mailowy z grupą kilku tysięcy osób. Cztery razy do roku kierujemy prośby o wparcie materialne konkretnego projektu misyjnego. Zajmujemy się na bieżąco .potwierdzaniem .i dziękowaniem za przekazywane .ofiary na misje. 

Spotkania Sercańskiej Rodziny Misyjnej
to przestrzeń na poznawanie się, modlitwę i budowanie więzi z bliskimi sercańskich misjonarzy oraz naszymi Darczyńcami. 

Wakacje z misjami i językami
letnie kolonie dla dzieci mające charakter ewangelizacyjny dla uczestników, ale również uwrażliwiające ich na potrzeby rówieśników z krajów misyjnych.  


Zbieramto ("pomoc bez pieniędzy")

Zbieramy z pozoru już nieprzydatne lub bezwartościowe rzeczy i surowce.

Zbieramto
dla osób indywidualnych. Zachęcamy do przesyłania nam (listem poleconym lub paczką) starej, zniszczonej, niepotrzebnej srebrnej i złotej biżuterii, telefonów komórkowych, zegarków tarczowych, "Dobrych monet". 

Zbieramto w szkole
projekt dedykowany szkołom i przedszkolom.

Zbieramto w parafii
okresowe zbiórki surowców wtórnych (np. makulatury i ZSEiE) przy kościołach. 

Woda z misją
oferta dla firm, klasztorów, hoteli... Producent wody mineralnej Staropolanka przeznacza 10% wartości zakupów, dokonanym dzięki nam, na budowę studni w Czadzie. 

Sklepzmisja.pl
tu można zakupić głównie krzyżyki sercańskie, które powstały z ofiarowanego nam "złomu" srebra i złota.


Fundacja Missio Cordis

"w budowie" :D