Misjonarze
Misjonarze
Sercańscy misjonarze pracują na pięciu kontynentach. Codziennie głoszą Ewangelię, pomagają ubogim i zawiązują wspólnoty.
Nasi misjonarze Historia misji
Zmarli misjonarze
Nasi bracia, którzy odeszli do Pana.
Poznaj misjonarzy
Jak zostać misjonarzem sercańskim?
Bycie sercańskim misjonarzem to wyjątkowe powołanie.
Podejmij wyzwanie