Intencje mszalne
Intencje mszalne


Zachęcamy do wspierania misji również poprzez zamawianie intencji mszalnych jednorazowychgregoriańskich, nazaretańskich (do Dworu Niebieskiego) i wieczystych. Msze gregoriańskie odprawiamy przez 30 kolejnych dni za jedną zmarłą osobę. Msze święte nazaretańskie odprawiamy przez 30 kolejnych dni za osoby żyjące.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z ks. Markiem, wieloletnim misjonarzem sercańskim w RPA, obecnie pracującym w Sekretariacie Misji Zagranicznych w Olsztynie:

ks. Marek Przybyś SCJ
+48 797 535 622
 [email protected]

(Bardzo prosimy nie komunikować się za pomocą SMS)


Msze święte gregoriańskie

Msza święta gregoriańska swoją nazwę zawdzięcza papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu, który zapoczątkował zwyczaj odprawiania 30 Mszy świętych za duszę w czyśćcu cierpiącą. 

Wiąże się to z historią pewnego benedyktyńskiego mnicha, którego Grzegorz Wielki był przełożonym zanim jeszcze został papieżem. Mnich ten, imieniem Justus, ukrył przed wspólnotą złote monety. W odniesieniu do klasztornej reguły, która nakazywała, aby żaden z braci nie miał osobistej własności, był to ciężki grzech. Po jego śmierci w 604 roku Grzegorz I, ówczesny opat klasztoru, polecił odprawienie 30 Mszy świętych, dzień po dniu, w intencji duszy Justusa. Po 30 dniach mnich ukazał się w nocy swojemu rodzonemu bratu (również mnichowi) mówiąc, że został uwolniony z czyśćca i dołączył do wspólnoty zbawionych.

Dzięki Grzegorzowi Wielkiemu praktyka tzw. gregorianek upowszechniła się najpierw w Rzymie, a potem w całej Europie. W 1884 roku Kongregacja Odpustów Stolicy Apostolskiej uznała, że: „zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą”.

Msze święte nazaretańskie

Msze święte nazaretańskie, nazywane też mszami do Dworu Niebieskiego, to szturm do Nieba w intencji żyjących. Kapłan odprawia przez kolejnych 30 dni Mszę świętą w powierzonej intencji.

Dwór Niebieski to Niebo, w którym mieszka Maryja, Aniołowie i Święci, a więc wszyscy ci, którzy dostąpili łaski oglądania Boga. Poprzez ich wstawiennictwo prosimy naszego Ojca w Niebie o pomoc w sprawach naszych bliskich, których często po ludzku nie jesteśmy w stanie rozwiązać.   

Msze święte wieczyste

Msze święte wieczyste to msze zamawiane w intencji jednej osoby żyjącej lub zmarłej. W intencji osób wpisanych do Księgi Mszy Wieczystych księża sercanie codziennie odprawiają jedną Mszę Świętą. Będą to czynić do końca istnienia Zgromadzenia (stąd nazwa wieczysta). Wpisu dokonuje się jednorazowo. Jeśli ktoś zamówił Mszę wieczystą za osobę żyjącą, będzie ona sprawowana także po śmierci tej osoby.