Kim jesteśmy
Kim jesteśmy
misje sercanów

Sekretariat Misji Zagranicznych

Sekretariat Misji Zagranicznych pomaga zarządowi Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Sercanów w prowadzeniu dzieła misyjnego członków zgromadzenia. Do zadań Sekretariatu należy animacja misyjna w kraju oraz pomoc duchowa i materialna misjom oraz misjonarzom. Odpowiedzialnym za Sekretariat Misji Zagranicznych jest sekretarz, który odnośnie do swej działalności podlega przełożonemu Prowincji.

Sekretariat organizuje działania mające na celu wsparcie działalności ewangelizacyjnej sercańskich misjonarzy i walkę z ubóstwem. Prowadzimy biuro Darczyńców misyjnych oraz realizujemy projekty Zbieramto i Zbieramto w szkole, dzięki którym pozyskujemy środki potrzebne na wsparcie misjonarzy na wszystkich kontynentach. Temu celowi służy również nasz sklep internetowy www.coriss.pl. Oprócz tego prowadzimy świecki wolontariat misyjny „Missio Cordis” oraz organizujemy „Wakacje z misjami i językami” - kolonie dla dzieci i wnuków naszych Darczyńców.

Darczyńcy Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, przekazali ponad 18 milionów złotych na pomoc misjom, spożytkowanych m.in. na: budowę studni głębinowych w Czadzie i Tanzanii, utrzymanie dzieci z domów dziecka w Boliwii i na Filipinach, ratowanie noworodków i ich matek w RŚA, budowę domów i przedszkoli w Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia w Opol na Filipinach, budowę kościoła i centrum charytatywnego w Irpieniu na Ukrainie, budowę szkół i przychodni zdrowia w Czadzie, pomoc ofiarom wojny na Ukrainie i wiele innych projektów, o których można przeczytać w Raportach podsumowujących każdy rok naszych działań.

Księża sercanie

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, czyli księża sercanie, to katolicka wspólnota życia apostolskiego, którą w 1878 r. w Saint Quentin we Francji założył Sługa Boży ks. Leon Dehon. Celem działalności Zgromadzenia jest misja w Kościele, wyrastająca z modlitwy i kontemplacji Serca Jezusowego - należy do niej adoracja eucharystyczna jako służba Kościołowi oraz posługa osobom potrzebującym. 

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego nie miało być w zamyśle Założyciela zgromadzeniem misyjnym. Jednak przeciągający się proces zatwierdzenia nowej wspólnoty przez Watykan spowodował, że Ojciec Dehon zdecydował, że sercanie podejmą również taką działalność. Pierwsi sercańscy misjonarze już w 1888 roku pojawili się w Ekwadorze, a w 1902 roku do Brazylii wyruszył pierwszy misjonarz z Polski. Aktualnie polscy sercanie posługują m.in. w Kongu, Republice Południowej Afryki, Indonezji, na Filipinach czy w Hongkongu, a także na Ukrainie, Słowacji, Białorusi, w Naddniestrzu, Austrii, Szwajcarii oraz Albanii.