Kim jesteśmy
Kim jesteśmy
misje sercanów

Sekretariat Misji Zagranicznych

Sekretariat Misji Zagranicznych pomaga zarządowi Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Sercanów w prowadzeniu dzieła misyjnego członków zgromadzenia. Do zadań Sekretariatu należy animacja misyjna w kraju oraz pomoc duchowa i materialna misjom oraz misjonarzom. Odpowiedzialnym za Sekretariat Misji Zagranicznych jest sekretarz, który odnośnie do swej działalności podlega przełożonemu Prowincji.

Sekretariat organizuje działania mające na celu wsparcie działalności ewangelizacyjnej sercańskich misjonarzy i walkę z ubóstwem: biuro Darczyńców misyjnych, projekt Zbieramto oraz sklep internetowy www.coriss.pl. Sekretariat prowadzi świecki wolontariat misyjny „Missio Cordis” oraz kolonie dla dzieci „Wakacje z misjami i językami”.

Darczyńcy Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów, w ciągu ostatnich kilku lat, przekazali ponad 10 milionów złotych na pomoc misjom, spożytkowanych m.in. na: dożywianie dzieci w Montevideo w Urugwaju, budowę przychodnię zdrowia w Butembo w Kongu, domy i przedszkole w Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia w Opol na Filipinach, kościół i centrum charytatywne w Irpieniu na Ukrainie, studnie głębinowe, szkołę i przychodnię zdrowia w Czadzie.

Tu możesz zobaczyć "Raport-y" z naszych działań: Raport (misjesercanow.pl)

Księża sercanie

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, czyli księża sercanie to katolicka wspólnota życia apostolskiego, którą założył w 1878 r. w Saint Quentin we Francji Sługa Boży ks. Leon Dehon. Celem działalności Zgromadzenia jest misja w Kościele, wyrastająca z modlitwy i kontemplacji Serca Jezusowego - należy do niej adoracja eucharystyczna jako służba dla Kościoła oraz posługa dla potrzebujących. 

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego nie miało być w zamyśle Założyciela zgromadzeniem misyjnym. Jednak przeciągający się proces zatwierdzenia nowej wspólnoty przez Watykan spowodował, że Ojciec Dehon zdecydował, by sercanie podjęli się i tej działalności. Pierwsi sercańscy misjonarze pojawili się w Ekwadorze w 1888 r., a pierwszy polski misjonarz wyruszył w 1902 r. do Brazylii. Aktualnie misjonarze z Polski posługują w: Kongu, Republice Południowej Afryki, Indonezji, na Filipinach i w Hongkongu. Polscy Księża Sercanie głoszą Ewangelię również na Ukrainie, Słowacji, Białorusi, w Naddniestrzu, Austrii, Szwajcarii oraz Albanii.