Adopcja Światła Rwanda
Projekty misyjne
to aktualnie robimy
Adopcja Światła Rwanda
potrzebna kwota w tym miesiącu: 32000 zł
przekazaliście w tym miesiącu: 19760 zł
61%
w zeszłym miesiącu: 27111 zł
84%
250314 zł
w sumie na ten projekt przekazaliście
Darczyńcy
osoba miejscowość data kwota cel
GRAŻYNA ŁÓDŹ 18.07.2024 50 zł Adopcja Światła Rwanda
URSZULA RADOM 18.07.2024 100 zł Adopcja Światła Rwanda

Rwanda, niewielki kraj położony w środkowo-wschodniej Afryce, jest jednym z najbiedniejszych na kontynencie. Głównym źródłem utrzymania większości społeczeństwa jest niezmechanizowane rolnictwo, a górzyste ukształtowanie terenu i duża erozja gleb, w połączeniu z nieregularnością pory suchej i deszczowej powodują niedobór żywności, a nierzadko głód.

Franciszkanki Służebnice Krzyża do Rwandy przybyły w 2006 roku, podążając drogą swego charyzmatu – służbą niewidomym na każdym etapie ich życia. W Kibeho – miejscu znanym z zatwierdzonych przez Kościół objawień Maryi, Matki Słowa – w 2008 roku prowadzony przez siostry ośrodek szkolno-wychowawczy przyjął pierwszą grupę dzieci. Powstała rok później szkoła podstawowa była pierwszą szkołą dla niewidomych w Rwandzie.


Dziś w Kibeho działają podstawówka i szkoła średnia, a uczniowie mieszkają w internatach. Pierwszeństwo w przyjęciu do ośrodka mają dzieci z najuboższych rodzin. Najczęstszymi przyczynami utraty wzroku w wieku dziecięcym są choroby genetyczne, niedożywienie, zetknięcie z jadem węża, niski poziom opieki medycznej i brak powszechnego dostępu do okulisty, a także alergia na słońce i kurz.

Trudna sytuacja osób niewidomych w Rwandzie wynika z wielu czynników społeczno-ekonomicznych, jednak na pierwszy plan rzucają się wciąż obecne uprzedzenia związane z tradycyjnymi wierzeniami: 

Ślepota uważana jest tutaj za przekleństwo. Mówi się, że jest to zemsta przodków lub kara dla rodziców za jakiś ich grzech. Tak wiec, gdy rodzi się dziecko niewidome, taka rodzina jest traktowana jakby była z marginesu społecznego. Dzieci są ukrywane przed dalszą rodziną i sąsiadami, często w warunkach uwłaczających godności człowieka 

- mówi siostra Pia Gumińska FSK, misjonarka z Kibeho.

Obecnie w ośrodku mieszka i uczy się 195 niewidomych uczniów w wieku od 5 do 23 lat, a lista oczekujących na przyjęcie stale rośnie. Dzieci pochodzą ze wszystkich części kraju, niektóre nawet z Tanzanii. Ponad 30 podopiecznych ośrodka to dzieci albinosów, których życie jest szczególnie trudne ze względu na przesądy panujące w społeczeństwie. 

Gdy dzieci przychodzą do naszego ośrodka, to na początku potrzebują, aby je nakarmić i otoczyć opieką medyczną. Dużo z nich ma grzybicę skóry na głowie, czyraki, większość jest niedożywiona. W naszej placówce dzieci otrzymują trzy gotowane posiłki dziennie – bardzo proste, ale pożywne (ubogie rodziny rwandyjskie mają tylko jeden posiłek dziennie!).

Franciszkanki Służebnice Krzyża swoim podopiecznym zapewniają pobyt w internatach, żywność, opiekę medyczną i wszystko, czego potrzebują dla zdrowego i jak najpełniejszego rozwoju.


JAK PODJĄĆ „ADOPCJĘ ŚWIATŁA RWANDA”:

  • Minimalną kwotę darowizny dla „rodziców adopcyjnych” określiliśmy na 45 zł miesięcznie przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Wyższe kwoty wsparcia zależą tylko od Państwa hojności i możliwości finansowych. Adopcja ma charakter zbiorowy, gdyż utrzymanie jednego dziecka kosztuje 14 300 zł rocznie. Rodzic adopcyjny otrzymuje trzy razy do roku list i zdjęcie od „adoptowanego” dziecka. Osoby, które chcą podjąć się regularnych wpłat, prosimy o wpisanie w tytule przelewu: Adopcja Światła Rwanda – deklaracja stała.
  • W przypadku wyższych darowizn nie stosujemy jednak wzoru matematycznego, np. 135 zł : 45 zł = „adopcja” 3 dzieci, ponieważ pieniądze przekazujemy jako wsparcie dla całego ośrodka. Innymi słowy: dzieci, które piszą do nas listy są reprezentantami wszystkich niewidomych dzieci z ośrodka w Kibeho wobec Darczyńców z Polski.
  • Nie jest konieczne wykonywanie comiesięcznych przelewów. Darowizny można przekazywać kwartalnie, raz na pół roku, a nawet na cały rok z góry. Osoby, które zdecydują się na rzadsze transfery pomocy prosimy o napisanie w tytule przelewu: Adopcja Światła Rwanda - deklaracja stała + ilość miesięcy.
  • Będziemy wdzięczni również za jednorazowe wpłaty dla dzieci z ośrodka w Kibeho. W takim przypadku w tytule przelewu prosimy napisać „Dla niewidomych dzieci w Rwandzie”. Jeżeli otrzymujemy ofiarę w wysokości 540 zł lub wyższą, to taki przypadek traktujemy jako „podjęcie adopcji” (12 miesięcy x 45 zł = 540 zł). Dlatego wysyłamy zdjęcie i korespondencję dziecka. Nie jest to jednak zobowiązanie do kontynuacji „adopcji” w kolejnym roku.
poznaj inne projekty
to już zrobiliśmy
to aktualnie robimy