RODO
Polityka prywatności
Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa.
  2. Dane osobowe przetwarzamy tylko na potrzeby Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów, w celu utrzymywania kontaktu z Darczyńcami, w związku z prowadzoną przez nas działalnością misyjną. Dostęp do tych danych mogą mieć tylko podmioty wykonujące usługi dla Sekretariatu (np. poczta, drukarnia), jedynie w celu i na czas realizacji tych usług (np. Poczta Polska wykorzystuje adres Darczyńcy w celu doręczenia listu).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, [email protected]), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.
  6. Inspektorem ochrony danych jest ks. Marek Stokłosa, ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa, tel. 022 849 43 51.
  7. W sprawie danych osobowych można się z nami kontaktować listownie (Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów, ul. ul. Rakowa 11, 10-185 Olsztyn) lub elektronicznie ([email protected]).