Polityka prywatności
Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu utrzymywania z Panią/Panem kontaktu, w związku z prowadzoną działalnością misyjną.
  3. Dane osobowe przetwarzamy tylko na potrzeby Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom i osobom trzecim. Dostęp do nich mogą mieć tylko podmioty wykonujące usługi dla Sekretariatu (np. poczta, drukarnia).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, [email protected]), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.
  7. Inspektorem ochrony danych jest ks. Marek Stokłosa, ul. Łowicka 48, 02-531 Warszawa, tel. 022 849 43 51.
  8. W sprawie danych osobowych można się z nami kontaktować listownie (Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów, ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin) lub elektronicznie ([email protected]).