Studia od Serca
Projekty misyjne
to aktualnie robimy
Naddniestrze (Mołdawia) ks. Marcin Januś SCJ
Studia od Serca
potrzebna kwota w tym miesiącu: 1200 zł
przekazaliście: 250 zł
20%
w zeszłym miesiącu: 67229 zł
5602%
68809 zł
w sumie na ten projekt przekazaliście
umożliwiaMY naukę młodzieży z Naddniestrza

Wolontariusze sercańskiego wolontariatu misyjnego „Misssio Cordis” ze swojego pobytu w Nadniestrzu w wakacje 2017 r. przywieźli nie tylko wiele pięknych wspomnień, ale też olbrzymią chęć pomocy miejscowej młodzieży. Bez wsparcia z zewnątrz – stypendiów, młodzież ta skończy edukację tylko na szkole podstawowej (11 klas)!

Projekt „Studia od Serca” to zbiórka środków na stypendia szkolne dla młodzieży pragnącej kontynuować naukę w szkole średniej. Młodzież ta pochodzi z parafii prowadzonych przez księży sercanów. Pieniądze z programu stypendialnego zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zamieszkania w internacie szkolnym oraz wyżywienie. 

„Przyjechałem do Mołdawii w momencie rozpadu ZSSR. Te historyczne wydarzenia, które dokonały się na moich oczach, choć miały wiele pozytywów, doprowadziły jednak do wielkiej biedy. Byłem świadkiem wojny domowej, w której ginęli ludzie” – relacjonował z Nadniestrza w 1990 r. śp. ks. Henryk Soroka SCJ.

W wyniku wielu wydarzeń politycznych i społecznych, obecnie księża sercanie pracują duszpastersko już nie w Mołdawii, ale w Naddniestrzu, czyli państwie, którego… „nie ma” - nie jest uznawane na arenie międzynarodowej. Do oderwania wąskiego pasa ziemi leżącego pomiędzy Ukrainą a Mołdawią doszło w wyniku wojny domowej w 1991 r.

Choć upadek ZSRR przyniósł narodom polityczną wolność, to w przypadku Mołdawii i Naddniestrza oznaczał również finansową zapaść. Ekonomiści twierdzą, że Mołdawia jest obecnie najbiedniejszym państwem w Europie.

wesprzyj to dzieło
to już zrobiliśmy
to aktualnie robimy