Studia od Serca dla Naddniestrza
Projekty misyjne
to aktualnie robimy
Naddniestrze (Mołdawia) ks. Marcin Januś SCJ
Studia od Serca dla Naddniestrza
potrzebna kwota: 1080 zł
przekazaliście w tym miesiącu: 250 zł
23%
w zeszłym miesiącu: 1900 zł
175%
190196 zł
w sumie na ten projekt przekazaliście
umożliwiaMY naukę młodzieży z Naddniestrza
Darczyńcy
osoba miejscowość data kwota cel
Mateusz Toporzysko 08.06.2024 50 zł Studia od Serca dla Naddniestrza
JADWIGA JAWORZNO 05.06.2024 100 zł Studia od Serca dla Naddniestrza

Swoboda-Raszków to wieś w Naddniestrzu, w której żyje około 800 osób, z czego większość ma polskie korzenie, ponieważ teren ten należał do Kresów dawnej Rzeczpospolitej. Naddniestrze, czyli Naddniestrzańska Republika Mołdawii to państwo, które de facto nie istnieje. Na arenie międzynarodowej jest traktowane jako integralna część Mołdawii. 

Codzienność mieszkańców Swobody-Raszków nie jest łatwa. Jeszcze do niedawna żyli bez dostępu do bieżącej wody, bo miejscowość nie była objęta siecią wodociągów. Drogi w wiosce, jak i poza nią, nie są utwardzone, co wiąże się  z wykluczeniem komunikacyjnym. Wiele osób prowadzi niewielkie gospodarstwa rolne, które nie przynoszą wystarczającego dochodu. Edukacja nie jest na wysokim poziomie, a żeby skończyć szkołę ponadpodstawową trzeba wyjechać do miasta. Często utrzymanie uczącego się w pobliskiej miejscowości dziecka stanowi dla rodzin barierę nie do przejścia. Największą trudnością, zwłaszcza młodzieży, jest brak perspektyw na dobrą pracę, dlatego wielu młodych ludzi wyjeżdża za granicę – do Polski, Rosji czy Ukrainy. W miejscowej parafii proboszczem jest ksiądz Marcin Januś, sercański misjonarz. To tutaj od kilku lat przyjeżdżają wolontariusze Sercańskiego Wolontariatu Misyjnego „Missio Cordis”. Pomagają w prowadzeniu letnich półkolonii, prowadzą lekcje angielskiego i zajęcia dla dzieci. Po powrocie do Polski z jednego z takich wolontariatów narodził się pomysł wsparcia tamtejszej młodzieży. 

Projekt „Studia od serca” to fundusze na stypendia szkolne dla młodych mieszkańców Swobody-Raszków, którzy chcą kontynuować naukę w szkole średniej. Pieniądze są przeznaczane na pokrycie kosztów zamieszkania w internacie szkolnym, wyżywienie oraz utrzymanie. Część osób objęta programem stypendialnym kończy technikum w Polsce, co daje im możliwość dostania się na studia. Ks. Marcin, który zajmuje się koordynowaniem projektu podkreśla, że taka szansa wiele dla nich znaczy:

Pomagacie młodym ludziom z polskiej wioski na prawdziwych i dalekich kresach I Rzeczypospolitej nie tylko w zdobyciu wykształcenia. Pomagacie im uwierzyć w siebie, że warto marzyć, i że marzenia mogą się spełniać. Nawet jeżeli na razie nie są to wielkie marzenia, budujecie w nich wiarę w ludzką bezinteresowność i solidarność, cech charakterystycznych dla Polaków.

Więcej na temat pomocy młodzieży w Naddniestrzu można przeczytać w artykułach:

poznaj inne projekty
to już zrobiliśmy
to aktualnie robimy