Studia od Serca dla Naddniestrza
Projekty misyjne
to aktualnie robimy
Naddniestrze (Mołdawia) ks. Marcin Januś SCJ
Studia od Serca dla Naddniestrza
potrzebna kwota w tym miesiącu: 1280 zł
przekazaliście: 200 zł
15%
w zeszłym miesiącu: 1029 zł
80%
129891 zł
w sumie na ten projekt przekazaliście
umożliwiaMY naukę młodzieży z Naddniestrza

„Przyjechałem do Mołdawii w momencie rozpadu ZSSR. Te historyczne wydarzenia, które dokonały się na moich oczach, choć miały wiele pozytywów, doprowadziły jednak do wielkiej biedy. Byłem świadkiem wojny domowej, w której ginęli ludzie” – relacjonował z Nadniestrza w 1990 r. śp. ks. Henryk Soroka SCJ.

W wyniku wielu wydarzeń politycznych i społecznych, obecnie księża sercanie pracują duszpastersko już nie w Mołdawii, ale w Naddniestrzu, czyli państwie, którego „nie ma”... - nie jest uznawane na arenie międzynarodowej. Do oderwania wąskiego pasa ziemi leżącego pomiędzy Ukrainą a Mołdawią doszło w wyniku wojny domowej w 1991 r. Choć upadek ZSRR przyniósł narodom polityczną wolność, to w przypadku Mołdawii i Naddniestrza oznaczał również finansową zapaść. Ekonomiści twierdzą, że Mołdawia z Naddniestrzem jest obecnie najbiedniejszym państwem w Europie.

Do Naddniestrza, do parafii w Swobodzie Raszków, gdzie proboszczem jest ks. Marcin Januś SCJ, jeżdżą wolontariusze Sercańskiego Wolontariatu Misyjnego „Missio Cordis”. Pomagają tam w prowadzeniu letniej półkolonii czy prowadzą lekcje języka angielskiego. Z jednego z pobytów w tym miejscu przywieźli olbrzymią chęć pomocy miejscowej młodzieży. Bez wsparcia z zewnątrz, w postaci stypendiów, tamtejsi nastolatkowie skończą edukację na szkole podstawowej! Ich rodziców nie stać na opłacenie internatu w mieście. „Studia od Serca” to stypendia szkolne dla młodzieży, pragnącej kontynuować naukę w szkole średniej.


poznaj inne projekty
to już zrobiliśmy
to aktualnie robimy