Bezpieczna Mama - adopcja dziecka nienarodzonego w RŚA
Projekty misyjne
to aktualnie robimy
Republika Środkowoafrykańska Izabela Cywa
Bezpieczna Mama - adopcja dziecka nienarodzonego w RŚA
potrzebna kwota w tym miesiącu: 13400 zł
przekazaliście w tym miesiącu: 3980 zł
29%
w zeszłym miesiącu: 10805 zł
80%
424123 zł
w sumie na ten projekt przekazaliście
dzięki Wam ratujemy życie kobiet i dzieci
Darczyńcy
osoba miejscowość data kwota cel
Iwona Psary 20.06.2024 100 zł Bezpieczna Mama - adopcja dziecka nienarodzonego w RŚA
Nadia Nowik 16.06.2024 50 zł Bezpieczna Mama - adopcja dziecka nienarodzonego w RŚA

Republika Środkowoafrykańska od wielu lat zajmuje niechlubne drugie miejsce pod względem najwyższego wskaźnika śmiertelności okołoporodowej na świecie. Kobiety rodzą w domach, na ziemi, bez dostępu do czystej wody. Porody najczęściej odbierają akuszerki, nazywane matronami.

Izabela Cywa, która wyjechała do RŚA jako świecka misjonarka z diecezji tarnowskiej, przez kilka lat pracowała w szpitalu w Bagandou. Niemal codziennie widziała tam kobiety trafiające do punktu medycznego z komplikacjami porodowymi, które zazwyczaj kończyły się śmiercią matki lub dziecka. Powikłania wynikały często z błędów popełnianych przez personel medyczny. Wystarczyło, że pępowina została przecięta niesterylnym narzędziem lub podwiązana brudną nitką. Powodowało to zakażenie tężcem noworodka, który nie miał szans na przeżycie.

W 90% za tak wysoką śmiertelność w Republice Środkowoafrykańskiej odpowiadają matrony i osoby odpowiedzialne za przebieg porodu. Popełniają błędy, bo to osoby niewykształcone.

Iza postanowiła to zmienić. Wspólnie z położną Sarą Suchowiak stworzyły program szkoleniowy Bezpieczna Mama, który zajmuje się źródłem problemu, czyli niewystarczającą wiedzą akuszerek.


Bezpieczna Mama ma na celu zmniejszenie śmiertelności okołoporodowej zarówno matek, jak i dzieci. Jest to specjalistyczny projekt z zakresu ginekologii i położnictwa, który zakłada:

  • przeszkolenie personelu medycznego w zakresie: najczęstszych patologii położniczych w okresie ciąży i okołoporodowym, nauki chirurgicznego leczenia urazów okołoporodowych, resuscytacji noworodka, opieki położniczej nad kobietą po porodzie i noworodkiem oraz wielu innych zagadnień, które ratują życie;  
  • wyposażenie ośrodków zdrowia w podstawowy sprzęt ginekologiczny i położniczy oraz materiały medyczne i paramedyczne, np. stetoskopy do osłuchiwania tętna płodu czy zaciski pępowinowe, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu porodu. 

Niestety w większości punktów medycznych matrony nie mają środków ani wiedzy, aby zaradzić komplikacjom podczas porodu, i dlatego śmiertelność jest bardzo wysoka. Zdarza się, że kobiety kilka tygodni noszą w łonie martwe dziecko, bo nikt nie zbadał tętna płodu, a u matki rozwija się zakażenie, którego nie da się opanować
– tłumaczy Sara Suchowiak.

Każdy wyjazd ekipy medycznej wolontariuszy (nikt nie pobiera wynagrodzenia) do RŚA to koszt ponad 100 000 złotych. Medycy zabierają ze sobą sprzęt medyczny, który po szkoleniu zostaje w ośrodkach zdrowia. Z Polski przywożą praktycznie wszystko, co jest potrzebne do bezpiecznego porodu - od sterylnych zacisków do pępowiny (1 zł/sztuka), po bardziej skomplikowany sprzęt, jak chociażby detektory tętna dziecka (350 złotych/sztuka). Nasi wolontariusze tworzą również "plecaki położnej", gdzie znajdują się m.in. stetoskop, ciśnieniomierz manualny, środki higieniczne i opatrunkowe (1200 zł za zestaw).

Kolejny (piąty) wyjazd szkoleniowy wolontariuszy z Polski zaplanowano na czerwiec 2024 roku.

Wesprzyj projekt Bezpieczna Mama! Uratuj życie kobiet i dzieci w RŚA!


Adopcja dziecka nienarodzonego w RŚA


Podejmij „Adopcję dziecka nienarodzonego w RŚA”, która polega na regularnym wsparciu projektu szkoleniowego w Republice Środkowoafrykańskiej kwotą 50 zł przez symboliczne 9 miesięcy. Równocześnie zachęcamy do codziennej modlitwy dziesiątkiem różańca w intencji dziecka i jego mamy w tym czasie. Po zakończeniu „adopcji” każdemu ze stałych Darczyńców prześlemy specjalny list oraz zdjęcie dziecka, które urodziło się dzięki jego wsparciu.

Osoby, które chcą podjąć się regularnej pomocy, prosimy o wpisanie w tytule przelewu: Adopcja dziecka nienarodzonego w RŚA – deklaracja stała.

W przypadku chęci złożenia jednorazowej ofiary na ten cel prosimy w tytule przelewu napisać: Bezpieczna Mama – ratujemy dzieci nienarodzone w RŚA.

poznaj inne projekty
to już zrobiliśmy
to aktualnie robimy