Środki transportu dla misjonarzy
Projekty misyjne
to aktualnie robimy
kraje misyjne ks. Zbigniew Chwaja SCJ
Środki transportu dla misjonarzy
potrzebna kwota w tym miesiącu: 2000 zł
przekazaliście: 0 zł
0%
w zeszłym miesiącu: 0 zł
0%
0 zł
w sumie na ten projekt przekazaliście
umożliwiamy misjonarzom dotarcie do wiernych
Darczyńcy
osoba miejscowość data kwota cel

Kościoły w krajach misyjnych funkcjonują w zupełnie innych warunkach niż wspólnota katolicka w Polsce. Na Filipinach na terenie parafii jest od 10 do 90 kaplic dojazdowych. Mieszkańcy, głównie ze względu na biedę i brak samochodów czy motorów, nie są w stanie dojechać do kościoła parafialnego. To misjonarz przyjeżdża do nich. 

W małych wioskach, najbardziej oddalonych od centrum parafii, Msze święte są sprawowane tylko raz w miesiącu. Żeby dojechać do swoich parafian w tak trudnych warunkach drogowych, misjonarze potrzebują samochodów z napędem 4x4, których zakup i utrzymanie jest kosztowne. Dlatego placówki misyjne potrzebują wsparcia. Tylko w taki sposób mogą dotrzeć z sakramentami i Ewangelią do ludzi powierzonych ich trosce duszpasterskiej. 

poznaj inne projekty
to już zrobiliśmy
to aktualnie robimy