26 Września
Spotkania Sercańskiej Rodziny Misyjnej w Olsztynie i Pliszczynie

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom misji sercanów, którzy przybyli na spotkania Sercańskiej Rodziny Misyjnej w Olsztynie i Pliszczynie.


Spotkanie Sercańskiej Rodziny Misyjnej odbyło się w Olsztynie w niedzielę 30 sierpnia, a w Pliszczynie k. Lublina w niedzielę 20 września. "Ramowy program spotkania" wyglądał identycznie dla obydwu miejsc, czyli: pierwsi goście docierali do naszych domów zakonnych ok. godz. 9:30 i zaczynaliśmy rozmowy przy kawie i herbacie. Następnie o godz. 11:00 przenosiliśmy się do kaplicy, aby najpierw odmówić różaniec w intencji misji, a następnie aby uczestniczyć w Eucharystii, która była ofiarowana za wszystkich członków Sercańskiej rodziny misyjnej czyli: misjonarzy i osób, którym głoszą Ewangelię oraz darczyńców, pracowników i wolontariuszy Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Po Mszy Świętej przenosiliśmy się do jadali ("po zakonnemu" refektarza) na obiad. Po obiedzie zapraszaliśmy naszych gości na ostani punkt programu jakim były "opowieści z misji" w tym roku skoncentrowane na działalności misjonarzy w Czadzie i dziełach materialnych przez nich prowadzonych: budowie studni głębinowych, szkół i przychodni zdrowia. Zarówno w Olsztynie jak i Pliszczynie po tej prezentacji na temat Afryki padły deklaracje sfinansowania budowy studni w Czadzie!

Jest to dla nas wielką radością, kiedy możemy poznawać twarzą w twarz kolejne osoby, które wspierają misje księży sercanów, a które znaliśmy dotychczas tylko "z przelewów bankowych". Spotkania Sercańskiej Rodziny Misyjnej to okazja do pogłębiania więzi duchowej między naszą nieformalną wspólnotą oraz z misjonarzami. Jest to też dla nas kopalania wiedzy na dotyczącej tego w jaki sposób poszczególne osoby dowiadują się o naszych misjach i dlaczego podejmują się wparcia materialnego dla nich. Już dziś serdecznie zapraszamy na przyszłoroczne spotkania SRM!