10 Sierpnia Voluntary Service
Zapraszamy na „Szkołę Maryi”

Stworzył ją kilkanaście lat temu br. Piotr Kurkiewicz, który dostrzegł brak programów formacyjnych w wspólnotach katolickich oraz ich „skostniałość”.


Republika Południowej Afryki jest zróżnicowana pod względem kulturowym, narodowościowym i religijnym. Zróżnicowanie takie można by uznać za bogactwo kraju, w RPA jednak, ze względu na historię tego państwa, podziały wśród ludności utrudniają proces zjednoczenia. W 1994 roku zmienił się system polityczny – z rasistowskiego (apartheid) na demokratyczny. Odczuwalny jest jednak wciąż podział na ludność białą, czarną czy azjatycką. Republika Południowej Afryki jest zamieszkiwana przez potomków dwóch różnych, bardzo starych grup kulturowych, które żyły w tej części Afryki już 2000 lat przed Chrystusem. Nazywają się ludźmi San i Khoi. Trzecia wielka grupa Afrykańczyków to ludzie Bantu. Z tej ostatniej grupy wywodzą się Zulusi, Ndebele, Xhosa, Sotho, Tswana oraz kilka innych mniejszych szczepów. Ponadto, RPA zamieszkują potomkowie białych kolonizatorów, którzy przyjeżdżali tu z Holandii, Wielkiej Brytanii czy Irlandii.