05 Stycznia
125 lat obecności sercańskiej w Kongo i Afryce

W niedzielę 23 października 2022 r. Archidiecezja Kisangani w Demokratycznej Republice Konga obchodziła obchody 125-lecia obecności misyjnej księży sercanów. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Polskiej Prowincji – prowincjał ks. Sławomir Knopik oraz misjonarz pracujący tam w ostatnich latach, ks. Jakub Snopcovschi.


List Księdza Prowincjała napisany po uroczystościach jubileuszowych

Drogi Księże Prowincjale Albercie, drodzy współbracia w Kongo,

minął już przeszło tydzień od pięknych uroczystości związanych z początkiem ewangelizacji Kongo, a tym samym z początkiem naszej sercańskiej obecności w Afryce. Będąc w Kisangani, a także w Kinszasie, mogłem naocznie przekonać się jak wiele nasze Zgromadzenie zrobiło przez te 125 lat, aby Królestwo Serca Jezusa rozwijało się i utwierdzało pośród mieszkańców Kongo – począwszy od pierwszej misji św. Gabriela w Kisangani do wielu dzieł duszpasterskich, formacyjnych, społecznych i charytatywnych prowadzonych w różnych miejscach. Ślady obecności Sercanów to nie tylko wysiłek duchowy i fizyczny pracujących tam misjonarzy, ale również ogromny wkład finansowy Zgromadzenia oraz wielu dobroczyńców, którzy wspierali i dalej wspierają duchowo i materialnie prowadzone w Kongo dzieła. Nie sposób nie wspomnieć tu również ofiary najwyższej, jaką ponieśli nasi męczennicy, oddając swoje życie w służbie Królestwa Bożego Serca. Wszystko to stanowi ogromny kapitał wiary dla wspólnoty Kościoła. Jestem ogromnie wdzięczny Panu Bogu, że również nasza prowincja mogła mieć swój wkład w dzieło ewangelizacji Kongo. Od 1970 roku przeszło 30 polskich misjonarzy pracowało w różnych placówkach na ziemi kongijskiej. Owszem dziś nie ma ich już wielu – z naszej prowincji pozostał tylko jeden – ale jest to wymowny znak, że odpowiedzialność za kontynuację tego wielkiego dzieła przechodzi na Was, którzy będąc „u siebie” potraficie, zgodnie z pragnieniem Ojca Dehona, sami być „prorokami miłości i sługami pojednania ludzi i świata w Chrystusie”.
Jestem też ogromnie wdzięczny wszystkim współbraciom, których miałem możliwość spotkać i poznać w czasie mojego pobytu w kongo. Bardzo dziękuję za Waszą gościnność, za pokazanie tylu miejsc i dzieł, w które jesteście zaangażowani. Dziękuję za braterskie rozmowy, w których chętnie dzieliliście się Waszymi radościami, ale też i wyzwaniami, z którymi musicie się mierzyć w Waszej codziennej pracy. Mam nadzieję, że dalej – w miarę możliwości – będziemy mogli wspierać Waszą prowincję, aby wysiłek misjonarzy, ich ofiara życia, a także aktualne zaangażowanie współbraci nie zostały zmarnowane.
Zabrałem ze sobą wiele pięknych wspomnień z przeżytego wśród Was czasu, ale zabrałem też obraz Kongo borykającego się z ogromnymi trudnościami spowodowanymi sytuacją polityczną, gospodarczą, ekonomiczną i moralną. Życzę Wam dużo siły i światła Bożej łaski, aby cierpliwie nieść pomoc tam, gdzie jej najbardziej ludzie potrzebują. Niech Serce Jezusa błogosławi całej Waszej Prowincji i wszystkim współbraciom, niech ma w swojej opiece ludzi, którym służycie i dzieła, przez które przybliżacie im Królestwo Boże.

Zapewniam o moje pamięci w modlitwie i serdecznie pozdrawiam,

ks. Sławomir Knopik SCJ, Prowincjał POL

List Prowincjała RDC

Drogi Ojcze Prowincjale Sławomirze,

przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi na Twój list z 4 listopada 2022 r. Głównym powodem jest to, że tuż po obchodach 125-lecia udaliśmy się na wschód Konga; a kiedy wróciliśmy do Kisangani, byłem bardzo zmęczony i trochę chory. Poświęciłem więc trochę czasu na odpoczynek i odosobnienie, aby dojść do siebie. Ale idziemy dalej!
Dziękuję również Wam i całej Polskiej Prowincji, która swoją obecnością uczestniczyła w obchodach rocznicy obecności SCJ w Republice Demokratycznej Konga. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich. Wasza obecność była dla nas wielką pociechą. Dziękuję za Wasz udział w uświetnieniu tych uroczystości i za wspaniały dar otrzymany od Polski za Waszym pośrednictwem.
Moim pragnieniem, podobnie jak całej Prowincji, jest ponowne powitanie Was i, jeśli to możliwe, innych członków Prowincji Polskiej, aby kontynuować historię, która nas łączy (obie Prowincje). Polscy misjonarze służyli Bogu na tym polu misyjnym, a także niektórzy z nich przelali krew tutaj, na kongijskiej ziemi. Bardzo cieszymy się z obecności ks. Jakuba Snopcovschiego w naszej Prowincji. Prowincja Kongijska jest również otwarta na współpracę z Prowincją Polską w zakresie wszelkich potrzeb duszpasterskich w Polsce, zgodnie z jej możliwościami. Z głębi naszych serc bardzo Wam dziękujemy.

Z poważaniem w Jezusie,

ks. Albert Lingwengwe SCJ, Prowincjał RDC