08 Grudnia Misje
Nowy rok szkolny w Colon

Uczniowie w Colon mają nową szkołę! Dwa murowane budynki zastąpiły szałasy z plecionej trawy podtrzymywane przez drewniane pale. Dzieci mają szkolne ławki, a nauczyciele biurka i tablice.


Po długiej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa oraz porą deszczową, dzieci w Czadzie wróciły do szkół. W szkole podstawowej w Colon rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. „To wielka radość zobaczyć dzieci w naszej szkole podstawowej. W tym roku szkolnym mamy sześć klas, czyli 300 uczniów” – pisze ks. Marian Wenta, sercański misjonarz.

Drugi budynek murowanej szkoły podstawowej, który powstał w ramach projektu Sekretariatu Misji Zagranicznych, został oddany do użytku już 1 czerwca tego roku. Wtedy jednak uczniowie nie pojawili się w szkole. Rząd czadyjski w pierwszej fali epidemii koronawirusa wprowadził m.in. całkowity zakaz przemieszczania się i zgromadzeń, w wyniku czego zamknięto szkoły, kościoły i meczety. Obostrzenia były stopniowo luzowane. Dopiero pod koniec czerwca prezydent zezwolił na powrót do placówek edukacyjnych tylko na czas egzaminów, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Szansa na edukację

W listopadzie dzieci z parafii ks. Mariana mogły oficjalnie rozpocząć nowy rok szkolny. Dla wielu z nich to pierwszy kontakt z jakąkolwiek edukacją. W Colon mieszka ludność z plemienia Marba. 80% z nich to analfabeci. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa, które ze względu na trudne warunki do uprawy, nie jest dochodowe. Nauka czytania i pisania, a przede wszystkim języka francuskiego w szkole prowadzonej na misji, to szansa dla dzieci na lepszą przyszłość.

W Czadzie edukacja, zwłaszcza dziewczynek, nie jest popularna. Jeśli rodzice nie są wykształceni, nie widzą potrzeby wysyłania do szkół swoich dzieci. Dzieci mają pomagać rodzicom w pracy w polu, a dziewczynki zajmować się domem. Innym problemem jest brak jakiegokolwiek rejestru dzieci w wieku szkolnym. Oficjalnie jest obowiązek szkolny, ale większość dzieci nie posiada nawet metryki urodzenia i nie widnieje w żadnych urzędowych ewidencjach ludności. Realizacja obowiązku szkolnego nie jest więc w żaden sposób egzekwowana.

Nauka czytania

Edukacja w szkołach państwowych w Czadzie jest na bardzo słabym poziomie. Wynika to między innymi z faktu, że nauczyciele nie dostają regularnych wypłat. Nieustannie trwające strajki nauczycieli powodują, że dzieci mają duże przerwy w nauce, a co za tym idzie - braki w edukacji. Często, mimo skończonej szkoły podstawowej, nie potrafią nawet czytać i pisać.

Dlatego tak dużą rolę w systemie edukacyjnym w Afryce odgrywają prywatne szkoły katolickie. Dla misjonarzy edukacja dzieci to nie tylko szansa na rozwój i możliwość nauki zawodu w przyszłości. To także większe możliwości na przekazywanie prawd wiary. Dzieci, które potrafią czytać i znają język francuski, mogą uczyć się tekstów modlitw z modlitewnika czy czytać Pismo Święte. Mogą przygotowywać się do sakramentów korzystając z drukowanych materiałów ewangelizacyjnych. Mogą pomóc swoim rodzicom w sprawach urzędowych, które dla osób niepiśmiennych i nie znających języka francuskiego stanowią nie lada wyzwanie. Nauka w szkole podstawowej realnie zmienia życie małych Czadyjczyków na wielu płaszczyznach.

Dorota Pośpiech