14 Listopada Szkoła z misją
Zarażamy się dobrem :)

Jeśli chcesz do nas dołączyć i zaangażować swoją szkołę lub przedszkole w Eko pomaganie, napisz, a może uda nam się do Was przyjechać i pobudzić dziecięcą chęć niesienia pomocy.Od przedszkola aż po szkoły średnie odwiedzamy naszych misyjnych podopiecznych i opowiadamy o ekologicznej pomocy. Jaką szkodę środowisku i nam samym mogą wyrządzić porzucone baterie, dlaczego ważne jest segregowanie śmieci, które jeszcze może przyczynić się do wspierania najuboższych. Początkowo taka opowieść usłyszana przez młodych ludzi wydaje się nierealna, ale po obejrzeniu filmików i zdjęć oraz wysłuchanej relacji z wyprawy do miejsc, gdzie ta pomoc dociera zachęca ona dzieci do wspólnego działania. Przystępują do zbiórek baterii, płyt, telefonów czy monet nie po to, by zbierać punkty, ale by móc przyczynić się do zmieniania świata na lepszy i dawać nadzieję tym, którzy jej potrzebują. Wiele dobra i chęci niesienia pomocy ukrytych jest w sercach uczniów, czasem wystarczy tylko dać im szansę do działania. Chcą pomagać, a nawet sami pytają jak kiedyś zostać takim wolontariuszem i wyjechać daleko na misje.
Oby tego dobra szerzyło się jak najwięcej wśród naszych podopiecznych, a my dorośli dajmy im szansę, bu mogli je czynić. :)