06 Marca Misje
Otwarcie szkoły w Ugandzie

We współpracy z Fundacją Sorudeo Africa, ks. Davidem Okullu i Krzysztofem Błażycą, udało się odbudować i wyremontować budynek szkoły w Pabo w Ugandzie, dzięki czemu 1200 dzieci będzie miało szansę na naukę.


Pabo to miejsce, gdzie przesiedlono najwięcej ludności z innych terenów objętych działaniami wojennymi w czasie antyrządowej rebelii wywołanej przez Armię Bożego Oporu (LRA) w 1986 roku. Przez wiele lat istniał tu obóz dla uchodźców, w którym na niewielkiej przestrzeni mieszkało nawet 70 tysięcy osób. Powodowało to wiele problemów – głód, trudne warunki bytowe, rozprzestrzeniające się choroby, a z czasem także uzależnienia i przemoc.

Kiedy do parafii Niepokalanego Serca Maryi w Pabo trafił ksiądz David Okullu, chciał zaradzić problemom, z jakimi się mierzyli się jego parafianie. Postawił m.in. na edukację. Stąd wziął się pomysł odbudowy zniszczonych w czasie wojny domowej budynków szkolnych, który przedstawił Krzysztofowi Błażycy, prezesowi Fundacji Sorudeo Africa. Dziennikarz zwrócił się do Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów z prośbą o pomoc w realizacji projektu. Nasi Darczyńcy hojnie wsparli ten projekt, dzięki czemu ruszyły prace remontowe. W budynku zostały naprawione ściany i położony na nowo dach. Wyremontowano trzy bloki klasowe po 9 sal lekcyjnych. Aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarne uczniom i pracownikom szkoły, zbudowany został także blok latryn z wentylacją. Klasy zostały wyposażone w ławki i tablice.

Oficjalne otwarcie placówki edukacyjnej miało miejsce 20 lutego 2023 roku, kiedy to w Ugandzie uczniowie rozpoczynali nowy rok szkolny. Poświęcenia budynku dokonał arcybiskup Gulu, John Baptist Odama. "To historyczny dzień, kiedy otwieramy tutejszą szkołę. Chciałbym podziękować Polakom za hojność, która wypływa z wiary i miłości do Boga oraz ludzi. Tej wiary Polaków uczyłem się od Jana Pawła II, kiedy w 1993 roku odwiedził Ugandę. Tę miłość do ludzi widziałem w tym papieżu, a teraz ludzie z Polski podarowali nam szkołę. Edukacja to podstawa rozwoju i przyszłość dla ugandyjskich dzieci" – mówił biskup.

W szkole im. Świętego Pawła oprócz zajęć edukacyjnych odbywać się będą też spotkania katechetów, grup parafialnych, ruchów i stowarzyszeń. Szkołę nadzoruje parafia, ale wszelkie działania są podejmowane we współpracy z lokalną społecznością. Powstał specjalny komitet, w skład którego wchodzą członkowie rady parafialnej oraz liderzy wspólnot. Ma on na celu sprawne zarządzanie szkołą, ustalanie budżetu i zatrudnianie pracowników szkoły. Docelowo zatrudnienie znajdzie tu 22 nauczycieli. "Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za serce, jakie okazali naszej społeczności" - mówi proboszcz parafii, ks. David Okullu.

* zdjęcia i materiały: Krzysztof Błażyca