24 Lutego Wolontariat
Spotkajmy się w "Szkole Maryi" przy Źródle życia

„Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła” to w skrócie „Szkoły Maryi”.  Najbliższa Szkoła już w weekend 2-4 marca 2018 r. w Domu Zakonnym Księży Sercanów w Pliszczynie!


„Szkoła Maryi” gromadzi przede wszystkim pracowników i wolontariuszy Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów, lecz jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy zechcą "odpocząć przy Bogu". Na spotkanie mogą przyjechać osoby zaangażowanie w życie Kościoła i wspólnot, a także ci, którzy nie należą do wspólnot lub poszukują swojej drogi wiary i miejsca w Kościele.

Najważniejszą cechą naszych spotkań w„Szkole Maryi” jest precyzyjnie opracowany program formacyjny – wieloetapowy plan na wychowywanie uczniów Chrystusa. Mogą w niej wziąć udział pojedyncze osoby, rodziny oraz całe wspólnoty. Formacja w „Szkole Maryi” trwa pięć lat. W Pliszczynie będą głoszone nauczania na trzech poziomach: 0a, 0b i 1. Dzięki niej nie tylko pogłębiamy wiedzę teologiczną, ale mamy szansę na pogłębienie relacji z Bogiem, o sięgnięcie dojrzałości chrześcijańskiej i zaangażowania ewangelizacyjnego.

Spotkanie „Szkoły Maryi” od 2-4 marca 2018 r. , start w piątek o godz. 18.30, a zakończenie w niedzielę ok 15.00. Całkowity koszt uczestnictwa to 120 złotych (70 zł na posiłki, 50 zł noclegi). Nocleg jest dobrowolny, uczestnicy mają możliwość powrotu do swoich domów. Studenci mogą liczyć na 50% zniżki.

Zapisy prowadzi Kasia Stinska, tel. 733 443 706; szkolamaryi.lublin@gmail.com

Do zobaczenia w Domu Zakonnym Księży Sercanów w Pliszczynie (koło Lublina).