27 Marca Misje
Życzenia Wielkanocne z Czadu

Ks. Jakub Szałek - misjonarz, z którym od kilku lat realizujemy kolejne projekty w Czadzie, zawsze pamięta o SMZ przy okazji najważniejszych świąt chrześcijańskich. Nie inaczej było i tym razem. Oto treść listu przesłanego na ręce ks. Piotra Chmieleckiego SCJ, który z radością Państwu przekazujemy. Jednocześnie życzymy ks. Jakubowi, by Zmartwychwstały Chrystus błogosławił szczodrze jego pracy w Afryce!


Czad, Wielkanoc 2024r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Piotrze wraz z całą Twoją ekipą Sekretariatu, oraz Ofiarodawcami!

Papież Franciszek zastanawia się „co Zmartwychwstanie oznacza dla naszego życia? I dlaczego bez niego daremna jest nasza wiara? Nasza wiara opiera się na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, tak właśnie jak dom opiera się na fundamentach: jeśli się one osuną, wali się cały dom. Na krzyżu Jezus ofiarował samego siebie, biorąc na siebie nasze grzechy i schodząc w otchłań śmierci, a w Zmartwychwstaniu je przezwycięża, gładzi i otwiera nam drogę do odrodzenia do nowego życia”.

Święty Piotr wyraża to syntetycznie na początku swego Pierwszego Listu: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielki miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei ... (1P 1,3-4).

Z całego serca pragnę życzyć, by tej nadziei nigdy nie zabrakło w naszym codziennym życiu! W życiu, które czasem nie jest łatwe, i jest pełne problemów i przeciwności.

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem.

Jakub

P.S. U mnie wszystko dobrze. Jestem zdrowy. Pracy pastoralnej w terenie, na moich wioskach, mam jak zawsze bardzo dużo. W tym roku, prawie dwieście osób przygotowało się do chrztu świętego. W centrum misji udzielę tego sakramentu w dzień Wielkanocy. Natomiast na wioskach - w kolejne dwie niedziele.

Ten rok, dla moich parafian, jest dość trudny, ponieważ zbiory ryżu na przełomie grudnia i stycznia nie były dobre. Niektórym rodzinom nie udało się zebrać z pola nawet jednego kilograma ryżu. Słabe zbiory, przekładają się na poziom życia ludzi. Niektórym brakuje jedzenia, niektórzy nie mają środków na edukację swoich dzieci, a jeszcze inni nie mają za co się leczyć! Nie jest łatwo!

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy regularnie wspierają moją misję. Dzięki tej pomocy byłem w stanie wesprzeć 145 rodzin, które najbardziej potrzebowały pomocy. Odwdzięczamy się modlitwą, prosząc Pana Boga o Jego błogosławieństwo dla wszystkich tych, którzy nam pomogli.

Moją wielką radością jest to, że udało nam się już wykopać 23 studnie (od czasu wakacji). Zrealizowaliśmy to dzięki Tobie, Twojej Ekipie z Sekretariatu oraz dzięki wszystkim Darczyńcom, którzy to szczytne dzieło wspierają!!!

Czysta woda – to ogromny skarb dla miejscowych ludzi. Niektórzy nie muszą już pić brudnej wody z jakiś dziur (które przypominają studnie), czy chodzić do innej wioski po wodę.


Projekty, które realizujemy wspólnie z ks. Jakubem w Czadzie znajdziesz tutaj.