22 Grudnia
Życzenia na Boże Narodzenie 2022

Niech błogosławione Święta Narodzenia Pańskiego pomogą nam odkryć radość z obecnego obok nas człowieka, dostrzegać potrzeby innych, otwierać się na nie oraz umocnią w nas miłość i gorliwość w służbie Bogu i ludziom.


Drodzy Darczyńcy!

Razem z Maryją i Józefem, naśladując ich prostotę i pokorę, klękamy przed Słowem, które stało się Ciałem: Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. Pochylamy się w cichej adoracji nad wielką tajemnicą Wcielenia, która napełnia radością i pokojem każdego z tych, którzy przyjmują Dzieciątko Jezus do swojego serca.

Niezgłębiony jest Bóg w swojej miłości! Oto przychodzi do nas wszystkich, choć na to nie zasługujemy, daje nam Siebie samego i zaprasza do życia wiecznego. W Święta Bożego Narodzenia doświadczamy Jego szczególnej obecności, ale wierzymy, że przychodzi On do nas nieustannie w każdej modlitwie, porywie serca, a przede wszystkim w Eucharystii.

Przełamując wigilijny opłatek, życzę Wam, drodzy Dobroczyńcy sercańskich misji, aby nowonarodzony Chrystus napełnił Wasze serca niezachwianą nadzieją, która pozwoli pokonać wszelkie trudności, silną wiarą, która rozjaśni nawet najbardziej mroczne dni i głęboką miłością, która w każdym człowieku potrafi dostrzec promyk dobra oraz zawsze jest gotowa przebaczyć i pomagać.

Niech błogosławione Święta Narodzenia Pańskiego pomogą nam odkryć radość z obecnego obok nas człowieka, dostrzegać potrzeby innych, otwierać się na nie oraz umocnią w nas miłość i gorliwość w służbie Bogu i ludziom. Niech wspólnota ducha, którą wspólnie tworzymy w sekretariacie misji zagranicznych Księży Sercanów sprawi, że codziennie doświadczać będziemy Jego niezmierzonych darów i dobroci oraz życzliwości ludzi żyjących tuż obok nas...

Z Bożym błogosławieństwem na nowy zbliżający się 2023 rok...


ks. Zbigniew Chwaja SCJ
Sekretarz Misji Zagranicznych Księży Sercanów