16 Kwietnia Misje
Śp. ks. Stanisław Święch

Dziś do wieczności Pan Bóg powołał ks. Stanisława Święcha SCJ - wieloletniego misjonarza w Kongu oraz Sekretarza Misji Zagranicznych Księży Sercanów, odznaczonego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Orderem Odrodzenia Polski.


Stanisław Święch urodził się 23 marca 1934 roku w miasteczku Bobowa w diecezji tarnowskiej. Jego rodzicami byli Michał i Helena Święchowie, miał też trzy siostry. Jego Ojciec Michał był oficerem rezerwy oraz szewcem - zmarł gdy mały Staszek miał zaledwie cztery lata.

Ks. Stanisław od lat młodzieńczych związany był ze swoją rodzinną parafią, gdzie służył do Mszy świętej jako ministrant. Wstąpił do małego seminarium, a po jego rozwiązaniu uczęszczał do stworzonego w to miejsce studium humanistycznego w Tarnowie, gdzie zdał maturę w 1952 roku.

Pomimo niesprzyjającej Kościołowi atmosfery tamtych czasów postanowił wstąpić do seminarium duchownego w Tarnowie, aby zostać księdzem. Jego rocznik liczył prawie 60 alumnów. Wtedy to poznał pierwszy raz Księży Sercanów, którzy mieszkali w Tarnowie przy Rogoyskiego 16. Młodzi sercanie uczęszczali również na wykłady akademickie do seminarium diecezjalnego.

Święcenia przyjął razem ze swymi kolegami w kościele Najświętszego Serca Jezusowego „na Grabówce”, gdyż katedra tarnowska przechodziła wówczas remont. Ten właśnie kościół, któremu patronuje Serce Jezusa, był miejscem początku jego kapłańskiej drogi w diecezji, a która niedługo miała go zaprowadzić do zgromadzenia księży spod znaku Bożego Serca. Po święceniach pracował jako wikariusz kolejno w trzech parafiach: w Ujanowicach k. Limanowej, w Bochni, gdzie również był kapelanem szpitala oraz w parafii Siedliska Bogusz k. Jasła.

Od samego początku swego kapłaństwa odczuwał powołanie do pracy misyjnej. Tym pragnieniem podzielił się z ówczesnym ordynariuszem tarnowskim biskupem Jerzym Ablewiczem, który był zaskoczony prośbą młodego księdza o pozwolenie wstąpienia do Zgromadzenia Księży Sercanów. Ta prośba była jednoznacznie związana z możliwością zastania misjonarzem jako zakonnik. W tym czasie diecezja tarnowska nie wysyłała swych księży na misje. Wiele wskazuje na to, że prośba ks. Święcha natchnęła biskupa Ablewicza do otwarcia diecezji na misje ad gentes, a nawet do osobistego zaangażowania się w przygotowanie przyszłych misjonarzy Fidei Donum do rozpoczęcia misji w Kongu.

Ksiądz Stanisław rozpoczął swój roczny nowicjat u Księży Sercanów w 1970 r. w Pliszczynie koło Lublina, który ukończył składając pierwszą profesję zakonną. Kolejne odnowienia ślubów miały miejsce już na Czarnym Lądzie, podobnie jak śluby wieczyste które złożył w 1974 r. w Kinshasie w Demokratycznej Republice Konga. Na afrykańskiej ziemi spędził większość lat ze swego kapłaństwa posługując w wielu placówkach misyjnych. Zawsze cechowała go życzliwość i wielkie serce otwarte na potrzeby ludzi, którym służył. Wir pracy misyjnej, poświęcenie i posługa w buszu, blisko ludzi, sprawiały że stał się rozpoznawalnym i cenionym misjonarzem-sercaninem. Przebywał na misjach w Kongo do 1989 roku, a więc ponad 25 lat.

Przebywając na wakacjach i dłuższym odpoczynku w Polsce przełożony polskiej prowincji zaproponował mu objęcie funkcji Sekretarza Misji Zagranicznych polskiej prowincji Księży Sercanów, którą pełnił przez kolejne dwanaście lat. Równocześnie w 1990 roku objął funkcję ekonoma w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Nie przestał służyć misjom, choć jego służba miała teraz nieco inny charakter. Organizował spotkania z misjonarzami i ich rodzinami, których także odwiedzał w miejscach zamieszkania. Prowadził zbiórki funduszy by pomagać misjonarzom, wysyłał potrzebne rzeczy osobiste na misje, dzielił się misyjnymi wspomnieniami w parafiach prowadzonych przez Księże Sercanów i wszędzie tam, gdzie był zapraszany. Promował tematy misyjne w swoich homiliach i konferencjach. Jest ponadto autorem broszurki: „Idźcie, dajcie ludziom poznać miłość...” opisującej tragiczne wydarzenia w Zairze w 1964 roku, podczas których śmiercią męczeńską zginęło wielu sercańskich misjonarzy.

W 2005 roku odwiedził Polskę prowincjał sercanów z Konga i podczas tej wizyty nakłonił księdza Stanisława na krótkie zastępstwo za włoskiego sercanina. Sędziwy już wiekiem zakonnik bez wahania odpowiedział pozytywnie na to zaproszenie. Planowo krótkie zastępstwo przedłużyło się na kolejne 5 lat pracy misyjnej w Afryce. Po powrocie do Europy podjął obowiązki w prokurze misyjnej Księży Sercanów w Brukseli, gdzie pracował wypełniając posługi na furcie, odbierając telefon i opiekując się gośćmi, którzy odwiedzali ten dom. Nasilające się problemy zdrowotne skłoniły go jednak do powrotu do Polski i w 2016 roku zamieszkał w Domu Wydawniczym Księży Sercanów w Krakowie. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia ostatnie życia tygodnie spędził w Tuchowie pod opieką Sióstr Józefitek w Domu Pogodnej Starości, gdzie zmarł 16 kwietnia 2021 r.

W 2008 r. ks. Stanisław został uhonorowany Orderem Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) przez Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.

ks. Zbigniew Chwaja SCJ
Sekretarz Misji Zagranicznych
Księży Sercanów


ks. Stanisław Święch SCJ

 • Urodzony 23 marca 1934 roku jako syn Heleny (Turek) i Michała Święcha.
 • Szkołę podstawową i średnią ukończył w Bobowej, a ostatnie trzy klasy w studium humanistycznym w Tarnowie.
 • Studia filozoficzno-teologiczne oraz formacja w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1952-1957)
 • Święcenia kapłańskie 23 Czerwca, 1957 z rąk ks. biskupa Karola Pękali
 • Praca w diecezji tarnowskiej w charakterze wikariusza (1957-1970)
 • Roczny nowicjat w Zgromadzeniu Księży Sercanów w Pliszczynie k/Lublina (1970-1971)
 • 18 Września 1971 złożył pierwszą profesję zakonną w Pliszczynie.
 • 21 Czerwca 1972 roku - Przyjazd do Demokratycznej Republiki Konga
 • W latach 1972-1974 trzykrotnie odnawiał śluby zakonne w Zairze a 6 Października 1974 roku złożył wieczystą profesję zakonną w Kinshasie
 • W latach 1972-1989 pracował na misjach w DRC na różnych placówkach misyjnych
 • 1 Grudnia 1990 roku został mianowany Ekonomem Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
 • W 1992 roku został zamianowany Sekretarzem Misji Zagranicznych Ksieży Sercanów w Polsce. Pełnił tę funkcję przez kolejnych 12 lat.
 • W latach 2011-2016 pracował w prokurze misyjnej Księży Sercanów w Brukseli w Belgii.
 • Po powrocie do Polski w 2016 zamieszkał w domu zakonnym Księży Sercanów w Krakowie przy ulicy Saskiej 2.
 • W 2017 roku Ks. Stanisław Święch obchodził 60 rocznicę swoich święceń kapłańskich.