18 Października
List do Darczyńców - listopad 2023

Listopad to czas naszej szczególnej pamięci o zmarłych i modlitwy za nich. W tym roku ofiary składane przy okazji "Wypominek misyjnych" dedykujemy na remont Domu Ojca Dehona w Postawach na Białorusi.


Drodzy Darczyńcy,

w tym liście chcę opowiedzieć o pracy Księży Sercanów na Białorusi i poprosić o wsparcie remontu Domu Ojca Dehona służącego pracy formacyjnej oraz edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą. Zanim jednak przeniesiemy się myślami na Białoruś, chciałbym choć w kilku zdaniach przedstawić sylwetkę założyciela Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa – Leona Dehona. Żył on w latach 1843-1925 we Francji. Głęboko uformowany religijnie przez matkę, wstąpił do seminarium duchownego i został księdzem diecezjalnym, pomimo zdecydowanego sprzeciwu ojca (bogatego ziemianina). Ksiądz Leon Dehon szybko dostrzegł, że ówcześni kapłani byli „zamknięci w zakrystii”, tzn. można ich było spotkać tylko podczas posługi w kościele, a on chciał „wyjść do ludzi”. Owocem jego poszukiwań duchowych i pragnienia pracy społecznej stało się założenie zgromadzenia zakonnego. Dziś Księża Sercanie są obecni w 42 krajach świata, w tym również na Białorusi.

Po upadku Związku Radzieckiego (1991) Białoruś tylko teoretycznie odzyskała niepodległość. W tym kraju to rząd wydaje zezwolenia na pracę kapłanom katolickim z zagranicy. Kilku Księży Sercanów z Polski, po wielu latach pracy, musiało opuścić ten kraj (właściwie zostało wydalonych), dlatego że nie przedłużono im pozwolenia na pracę. Dzięki Bogu ich posługa zaowocowała lokalnymi powołaniami do kapłaństwa. W ciągu ostatnich 8 lat święcenia kapłańskie otrzymało aż 10 młodych Księży Sercanów z Białorusi!

Jestem przekonany, że tak duża liczba miejscowych Księży Najświętszego Serca Jezusowego jest błogosławieństwem Bożym i znakiem, że nasza rodzina zakonna powinna kontynuować misję na Białorusi. Priorytetem pracy społecznej tego młodego zespołu księży jest Dom Ojca Dehona w Postawach, przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Prowadzona jest tu działalność duszpasterska, kulturalna i sportowa. Codziennie dzieci mogą przychodzić do świetlicy, aby bezpiecznie i wartościowo spędzić czas po lekcjach. Otrzymują tam pomoc w odrabianiu zadań domowych. Bardzo popularnym miejscem jest hala sportowa. W soboty odbywają się katechezy (w szkołach nie ma lekcji religii), spotyka się parafialna grupa młodzieżowa i grupa anonimowych alkoholików. W Domu Ojca Dehona znajduje się także stołówka dla ubogich - codziennie wydawanych jest 30 posiłków. Dom dysponuje również 40 miejscami noclegowymi, które są wykorzystywane na rekolekcje powołaniowe, a latem odbywa się tam aż 5 turnusów kolonii dla dzieci.

„Niestety stan techniczny Domu Ojca Dehona jest bardzo zły. 30 lat temu, kiedy kupowano ten budynek, w którym wcześniej mieściła się fabryka, nie było pieniędzy na generalny remont. Najważniejsze było podjęcie pracy duszpasterskiej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Kilka miesięcy temu placówkę odwiedziła straż pożarna. Wynik kontroli był jednoznaczny: albo zostanie przeprowadzony remont budynku i pomieszczenia będą spełniać wymogi bezpieczeństwa albo placówka zostanie zamknięta!”

– napisał do nas ks. Eduard Sinkiewicz SCJ, ekonom dystryktu białoruskiego Księży Sercanów.

Remont generalny tego budynku został wyceniony na 2 300 000 zł. Jest to kwota „astronomiczna”, ale nie pozostajemy w tej potrzebie sami. Projekt ten wsparli Księża Sercanie z USA i Niemiec. Otrzymaliśmy od nich już 500 000 zł i dzięki tym środkom właśnie trwa remont dachu. My chcielibyśmy wesprzeć tę inwestycję kwotą 400 000 zł. Mam nadzieję na możliwość włączenia się naszych Darczyńców w pomoc dla Domu Ojca Dehona w Postawach na Białorusi!

Zachęcam serdecznie do włączenia się w listopadową modlitwę Sercańskiej Rodziny Misyjnej w ramach „Wypominek misyjnych”. Wszystkich zmarłych, którzy zostaną powierzeni naszej modlitewnej trosce, będziemy polecać Panu Bogu w codziennej Eucharystii, a Księża Sercanie z Olsztyna będą odczytywać ich imiona podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Wszystkie ofiary, czy to wprost dedykowane na remont, czy te związane z wypominkami, przekażemy na Białoruś, aby uratować dom służący pracy ewangelizacyjnej z dziećmi i młodzieżą.

Z darem modlitwy +

Zastępca Sekretarza Misji Zagranicznych
Księży Sercanów
ks. Piotr Chmielecki SCJ