02 Września Misje
MISJE - sercański magazyn misyjny

Czasopismo to nasza wydawnicza nowość, która powstała z myślą o wszystkich osobach wspierających duchowo i materialnie projekty Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Na jego łamach chcemy pokazywać misyjne realia, pracę misjonarzy i przybliżać codzienność ludzi, do których trafia pomoc z Polski.


Drodzy Darczyńcy misyjni,

z ogromną radością oddaję w Wasze ręce magazyn „Misje”. Jest to nowa forma naszego kontaktu z Wami i mówienia o realiach pracy misjonarzy, jak również potrzebach ludzi, którym głoszą oni Ewangelię. Magazyn „Misje” powstał, ponieważ widzimy potrzebę, aby w jeszcze szerszy sposób informować o kulturze, historii, realiach ekonomicznych czy klimacie krajów, gdzie posługują misjonarze wspierani przez Was, za pośrednictwem Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów.

Poprzez to wydawnictwo chcemy dołożyć naszą, sercańską cegiełkę do animacji misyjnej w Polsce. Czasem może się wydawać, że misje Kościoła są skoncentrowane tylko na pomocy ubogim. I choć praca na rzecz człowieka to ważna cześć posługi misjonarzy, to jednak ich misja nie ogranicza się tylko do karmienia głodnych. Dlatego chcemy rozpowszechniać wiedzę o okolicznościach, w których misjonarze głoszą naukę o Królestwie Bożym. Życzę wszystkim owocne lektury magazynu „Misje”.

ks. Piotr Chmielecki SCJ
z-ca Sekretarza Misji Zagranicznych
Księży Sercanów


* Magazyn "Misje" trafi razem z listem do osób będących na liście Darczyńców Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Pozostałe osoby, które chciałyby otrzymać czasopismo mogą przesłać prośbę o wysyłkę na adres e-mail: [email protected]. Prosimy o wpłatę 6 zł (koszt magazynu i wysyłki) z dopiskiem "misje - magazyn" oraz podanie adresu, na który mamy wysłać czasopismo.