28 Czerwca Misje
Ruszyła produkcja hostii w Angoli

Brat José Manuel SCJ w imieniu sercanów w Luandzie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do sfinansowania zakupu maszyn do wypieku chleba eucharystycznego w Angoli.


Z wielką radością informujemy, że udało się zebrać potrzebną kwotę na zakup maszyn do wypieku hostii w Angoli (prośbę kierowaliśmy w liście do Darczyńców w grudniu 2021 roku). Sercanie pracujący w Luandzie marzyli o budowie piekarni chleba eucharystycznego, która pozwoliłaby na zaopatrzenie w hostie wspólnot katolickich w ich państwie. Aby zaspokoić krajowe zapotrzebowanie na hostie i komunikanty sercanie sprowadzali je dotychczas drogą morską z Europy, co wpływało na ich wysoką cenę, a także jakość.

Luanda to największa z trzech sercańskich wspólnot w Angoli. Misjonarze prowadzą tutaj parafię z czterema dużymi ośrodkami duszpasterskimi oraz niższe seminarium (filozofię studiuje 20 kandydatów). Oprócz tego wspierają diecezję w działalności formacyjnej oraz stacji radiowej „Maria”. Ważnym obszarem działania wspólnoty jest sklep z przedmiotami religijnymi, który zaopatruje diecezje w całym kraju w materiały liturgiczne.

Do tej pory problemem był brak możliwości zakupu wystarczającej ilości hostii. W Angoli produkcją chleba eucharystycznego zajmują się siostry klaryski, ale nie są w stanie zaopatrzyć całego kraju. Dlatego hostie były sprowadzane z Portugalii. Sercanie importowali rocznie na sprzedaż 2,5 miliona małych komunikantów i 25 tysięcy dużych hostii. Problemem był transport morski, który trwał około dwóch miesięcy, a jakość hostii po takiej podróży na statku często pozostawia wiele do życzenia. Rozwiązaniem tego problemu jest nowa piekarnia hostii na terenie Angoli. Dzięki temu produkcja jest tańsza, a ich sprzedaż bardziej opłacalna. Cenne jest również to, że wspólnota zakonna może utrzymać się z własnej pracy. Brat José Manuel SCJ pisze o postępach w realizacji projektu:

Drogi Ojcze,

przede wszystkim pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich sercanów z Prowincji Polskiej, a także tych wszystkich, którzy odpowiedzieli pomocą na dramatyczną sytuację wojny na Ukrainie. Niech Bóg przywróci pokój i pozwoli, aby uchodźcy mogli wrócić do swoich domów, z odwagą odmieniając swoje życie.
Miło mi poinformować, że maszyny do produkcji hostii są już zainstalowane, co widać na załączonych zdjęciach. Technik z Włoch, któremu zresztą osobiście towarzyszyłem w drodze z Lizbony do Luandy, poinstruował nas już o tym, jak właściwie używać i odpowiednio konserwować maszyny. Wrócił już do Włoch, a my zaczynamy produkcję. Zdjęcia z pewnością nie oddają jeszcze pełnego obrazu pracy, ale obiecuję, że zrobimy bardziej szczegółowe, prezentujące cały proces produkcji i pakowania.
Teraz możemy podjąć działania, które pozwolą na samowystarczalność naszej misji, a wszystko to dzięki Waszej hojności. Dziękuję, drogi Ojcze, za wsparcie. Proszę przekazać Dobrodziejom nasze uznanie i wdzięczność oraz obietnicę modlitwy we wszystkich waszych intencjach.
Pozostajemy w kontakcie, a także liczymy na Twoją przyszłą wizytę na naszej misji jeśli tylko zechcesz.

Vivat Cor Iesu. Per Cor Mariae.

Brat José Manuel SCJ