06 Października
Materiały informacyjne na Tydzień Misyjny

2 tysiące listów wysłaliśmy do proboszczów parafii w ramach nadchodzącego Tygodnia Misyjnego. Prosimy w nich o organizację zbiórek na rzecz misji w parafiach oraz informacyjne wsparcie naszych flagowego projektu „Zbieramto”.


W tym roku Tydzień Misyjny, który rozpoczyna Niedziela Misyjna 18 października, obchodzimy pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”. W związku z tym szczególnym czasem, podczas którego bardzo dużo mówi się o misjach, przygotowaliśmy w Sekretariacie Misji Zagranicznych w Olsztynie pakiet materiałów informacyjnych.

Wywieś plakat

Plakaty, ulotki, kalendarz na 2021 rok oraz raport podsumowujący naszą działalność w 2019 roku to materiały, które załączamy wraz z listem do księży proboszczów. Dzięki nim proboszczowie mogą włączyć się w sercańskie dzieło misyjne poprzez wywieszenie naszych plakatów w parafialnych gablotach, udostępnienie ulotek czy informowanie o możliwości wsparcia naszych projektów.

Zorganizuj zbiórkę

Bardzo serdecznie zachęcamy księży, rady parafialne, a także inne osoby działające aktywnie w parafii do organizacji zbiórek. Dzięki lokalnej zbiórce starej i zniszczonej, srebrnej i złotej biżuterii możliwe jest wsparcie budowy studni głębinowych w Czadzie. Zbiórka „Dobrych monet”, czyli wszystkich pieniędzy świata (także tych, które wyszły już z obiegu) to pomoc dla dzieci z domu dziecka „Hogar de la Esperanza” w Santa Cruz w Boliwii.

Wyślij paczkę

Zniszczoną srebrną i złotą biżuterię oraz monety i banknoty z różnych krajów zbierane indywidualnie można dostarczyć lub wysłać listem poleconym/paczką na adres:

Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów
ul. Rakowa 11, 10-185 Olsztyn.

Wszystkich zachęcamy do pomocy misjom i aktywnego włączenia się w Tydzień Misyjny!