19 Lutego Misje
RAPORT ZA ROK 2020

Jak co roku publikujemy "Raport" z naszej działalności w minionym roku. Z wielką radością informujemy, że kwota pomocy dla misji w 2020 roku wyniosła 2 224 329 zł. Tyle przekazaliśmy misjonarkom i misjonarzom na projekty realizowane w miejscach ich posługi.


Piotr rzekł do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?». Jezus zaś rzekł: «(…) każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

Ewangelia według św. Mateusza (19, 27-29)

Olsztyn, 21 stycznia 2021 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pamiętam, że powyższe słowa z Ewangelii rozważałem wielokrotnie podczas czasu formacji w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Oczywiście zastanawiałem się wtedy, jak będzie konkretnie wyglądać to „stokroć tyle”, które Pan Jezus obiecał mi za opuszczenie domu, rodziców i braci. Nawet nie przeszło mi przez myśl, że będzie to nagroda tak wielka, że będę mógł współpracować dla misji z grupą ponad 10 tysięcy Darczyńców! To liczba osób, które należą do Sercańskiej Rodziny Misyjnej i w ciągu kilkunastu minionych miesięcy wsparły misjonarzy będących pod naszą opieką. Do tej liczby dochodzą jeszcze osoby, które przekazują różnego rodzaju surowce wtórne w ramach projektu Zbieramto, czyli np. uczniowie wrzucający baterie do naszych pojemników rozmieszczonych w szkołach. Za wszystkich Was – misyjnych Darczyńców – moją duchową rodzinę, każdego dnia dziękuję Panu Bogu w modlitwie.

Chcemy powiedzieć: „Dziękujemy i Bóg zapłać za wszelkie dary materialne i duchowe, które mogliśmy ofiarować na rzecz misji w 2020 roku jako Sekretariat Misji Zagranicznych”. Przyznam, że na początku roku, kiedy rozpoczęła się epidemia COVID-19, bałem się o los naszego dzieła misyjnego wobec zmian, jakie zaszły w całym świecie, również i w naszym społeczeństwie. Liczby, które prezentujemy w „Raporcie 2020” pokazują, że mój strach nie znalazł potwierdzenia w faktach. Co więcej, mam przekonanie, że trudna sytuacja, w jakiej znalazł się świat, nie zamknęła nas w myśleniu tylko o sobie, a wręcz przeciwnie – jesteśmy bardziej skłonni pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. I za to chwała Bogu i ludziom! Jeszcze raz wyrażam płynące z głębi serca podziękowanie za ofiarność i współpracę w dziele misyjnym Kościoła. Każdego dnia cały nasz zespół Sekretariatu Misji, księża sercanie i osoby świeckie, modlimy się w intencjach Darczyńców misyjnych.

ks. Piotr Chmielecki SCJ
Zastępca Sekretarza Misji Zagranicznych Księży Sercanów


ZOBACZ RAPORT: