20 Grudnia
Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

Pan Jezus urodził się w Betlejem. Nazwa tej miejscowości jest połączeniem hebrajskich słów: 'bet', oznaczającego dom oraz 'lehem', czyli chleb. Możemy więc ją przetłumaczyć jako „dom chleba”.


Niech w nadchodzące Boże Narodzenie
nie zabraknie nikomu domu i chleba!
W naszym modlitwach pamiętamy o bezdomnych,
samotnych, chorych, cierpiących z powodu wojny.
Dziękujemy Panu Bogu za pokój, radość i miłość bliskich,
którymi On nas obdarza.
Chrystus się rodzi, chwalmy Go!

ks. Piotr Chmielecki SCJ

wraz z całym Zespołem
Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów