03 Kwietnia
Życzenia wielkanocne 2021

Jezus zmartwychwstały przynosi nam w wielkanocny poranek orędzie pokoju. Zaprasza nas do tego, byśmy nigdy się nie poddawali. Pomimo przeciwności, choroby, krzyża. Nawet wtedy, kiedy wydawałoby się, że wszystko jest już przegrane.


Drodzy Przyjaciele Misji Sercańskich!

Jesteśmy w przeddzień przeżywania największej tajemnicy naszej wiary, Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Jezus zmartwychwstały przynosi nam w wielkanocny poranek orędzie pokoju. Zaprasza nas do tego, byśmy nigdy się nie poddawali. Pomimo przeciwności, choroby, krzyża. Nawet wtedy, kiedy wydawałoby się, że wszystko jest już przegrane.

Doświadczenie Jezusa zmartwychwstałego było fundamentem jednoczącym na nowo grupę uczniów Chrystusa. Po bardzo trudnych przeżyciach Wielkiego Piątku, Jezus przynosi im słowa otuchy i radości: „Pokój Wam” i w różnych miejscach objawia się i pozwala zobaczyć przemieniony i uwielbiony, zmartwychwstały i żyjący.

Wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na nasze życie. W tym roku będziemy świętować Wielkanoc nieco inaczej. Może być to szczególnie trudne dla ludzi wierzących i osób starszych. Być może właśnie teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby zadbać o więzi rodzinne i poczucie bliskości.

Z powodu pandemii obowiązuje nas wszystkich przestrzeganie zaostrzonych zasad bezpieczeństwa. Mimo ograniczeń w przemieszczaniu się, braku możliwości bezpośrednich spotkań z najbliższymi, chcemy cieszyć się wielkanocną radością, budować więzi i tworzyć atmosferę rodzinną. Nasza radość wypływa z zawierzenia Chrystusowi, który pokonał śmierć.

Razem z moimi współpracownikami pracującymi w Sekretariacie Misji Zagranicznych życzę Wam głębokiego doświadczenia bliskości Jezusa Zmartwychwstałego. Nasi Darczyńcy zajmują w naszych sercach szczególne miejsce. W Waszej intencji odprawiamy w tym wielkanocnym czasie Msze Święte. To właśnie w Eucharystii dotykamy realnie Zmartwychwstałego Pana! Ten, który pokonał śmierć chce, byśmy także i my mieli Jego Życie w sobie.

Na nadchodzące święta wielkanocne życzymy jako księża sercanie, Wam i Waszym bliskim obfitości łask od Zmartwychwstałego Pana. Niech Wasze serca przepełnia radość, miłość i Boży pokój. Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za Wasze zaangażowanie w czynienie dobra i okazane wsparcie modlitewne i materialne na rzecz naszych misyjnych projektów.

Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi wszystkim naszym Darczyńcom, przyjaciołom, życzliwym ludziom, którzy są z nami od wielu lat, jak również tym, którzy niedawno dołączyli do naszej misyjnej rodziny, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy wiernie wspierają dzieło misyjnej ewangelizacji!ks. Zbigniew Chwaja SCJ
Sekretarz Misji Zagranicznych
Księży Sercanów