17 Maja Spotkania
Szkoła różnorodności

Wiosenne spotkanie „wspólnoty wspólnot”, jak określana jest Szkoła Maryi, za nami. Znak rozpoznawczy? Różnorodność i intensywność przeżyć.


Wszystko rozpoczęło się od kolacji w piątkowy wieczór, po której uczestnicy wiosennej sesji Szkoły Maryi udali się na pierwszą konferencję, adekwatną do poziomu formacji, na którym się obecnie znajdują (0a, 0b lub 1). Pierwsza grupa w weekend 18-20 maja usłyszała kerygmat, czyli podstawowe prawdy wiary, począwszy od tej, że Bóg jest miłością, natomiast ci bardziej zaawansowani stażem otrzymali dawkę wiedzy na temat życia w rodzinie (miłości małżeńskiej, wychowywania dzieci itd.). W sumie konferencji było sześć plus tzw. „grupki”, czyli okazja do podzielenia się osobistym doświadczeniem Boga płynącym z modlitwy, głoszonych treści oraz spostrzeżeniami np. na temat organizacji całego wydarzenia.

Obok modułów teoretycznych podczas rekolekcji pojawiła się spora ilość różnych aktywności duchowych – od codziennej Mszy św. przez medytacje lectio divina nad Słowem Bożym po bardziej ekspresyjne wielbienia. Nowość stanowiła Droga Światła – akurat sobota była ostatnim dniem okresu wielkanocnego i dosyć spontanicznie zrodziła się myśl, by przejść przez Pliszczyn modląc się i rozważając kolejne stacje/wydarzenia dziejące się już po zmartwychwstaniu Chrystusa. Rozważania napisali sami uczestnicy rekolekcji. Kolejny raz obecni na zjeździe mogli zrobić coś wolontaryjnie – wiercić otwory w drewnianych krzyżykach sercańskich i mocować do nich sznurki lub metkować te srebrne. Spotkanie „wspólnoty wspólnot” skończyło się w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego Mszą, modlitwą o wylanie Ducha i świadectwami na temat tego, co wiosenna odsłona Szkoły nam dała.

Szkoła Maryi (wł. Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła) to cykl rekolekcji wymyślony kilkanaście lat temu przez kapucyna br. Piotra Kurkiewicza. Szkoła jest podzielona na filie, w ramach których uczestnicy spotykają się 4 razy do roku – 3 razy w weekendy i raz na 10-cio dniowej sesji letniej. W ramach formacji można usłyszeć w różnych miejscach (filiach) dokładnie te same katechezy i włączyć się w rekolekcje w dowolnym momencie. Sesje składają się z kilku konferencji dotyczących wiary, codziennego życia chrześcijańskiego oraz z Mszy św., nabożeństw i medytacji. To także, a może przede wszystkim, okazja do spotkania się przyjaciół, osób o podobnym systemie wartości, rozmów, żartów i odpoczynku. Szkoła rozwija się w kilku miejscach na świecie (m.in. Polska, USA, Ukraina, Włochy), a spotkania lubelskiej filii od początku odbywają się w domu rekolekcyjnym księży sercanów w Pliszczynie. Wszyscy zainteresowani kolejnym zjazdami na Lubelszczyźnie więcej informacji mogą uzyskać pod numerem 733 443 706 lub pisząc na adres [email protected].