06 Maja Misje
Intencje mszalne dla misjonarzy

Ważną formą naszej pomocy misjonarzom jest przesyłanie im intencji mszalnych od Darczyńców Sekretariatu Misji. W 2023 roku w ten sposób wsparliśmy misjonarzy kwotą 460 953 złotych.


Przekazujemy pięknego maila od ks. Stanisława Worwy z diecezji tarnowskiej, który od wielu lat posługuje na misjach w Czadzie. Za jego pośrednictwem nasz ks. Marek Przybyś SCJ przekazuje co miesiąc intencje mszalne – głównie gregoriańskie i nazaretańskie – dla 12 księży pracujących w Czadzie. Również do ks. Edwarda Ryfy trafiają co miesiąc intencje dla 7 księży. Ta forma pomocy misjonarzom z Czadu jest nieoceniona. W całym kraju istnieje tylko 6 diecezji, a więc nasi Darczyńcy wspierają w ten sposób znaczną część tamtejszego duchowieństwa diecezjalnego!

Oto treść listu nadesłanego do naszych Darczyńców przez ks. Stanisława Worwę na ręce ks. Marka:

Czcigodny Księże Marku,
w imieniu księży pracujących w różnych miejscach Czadu, którzy otrzymują intencje mszalne za moim skromnym pośrednictwem, pragnę wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Wasze nieustanne wsparcie poprzez przekazywanie co miesiąc intencji mszalnych. Wasza hojność i modlitewna troska są dla nas niezmiernie cenne.

Chciałbym zapewnić Księdza i składających intencje, że każda z Waszych intencji mszalnych, które do nas docierają, jest przyjmowana z wielkim szacunkiem i odprawiana z gorliwością oraz oddaniem. Wasze modlitwy są dla nas niezastąpionym wsparciem w naszej codziennej posłudze i służbie wiernym.

Wasza hojność umacnia naszą wiarę i dodaje nam sił w pracy duszpasterskiej. Dzięki Waszej życzliwości możemy kontynuować naszą misję, będąc pewnymi, że nie jesteśmy sami, ale otoczeni modlitwą i wsparciem naszych braci i sióstr w wierze.

Z głęboką wdzięcznością i z modlitwą,
W imieniu księży, ks. Stanisław Worwa


Polecajmy misjonarzy rozsianych na całym świecie w naszych modlitwach. Spalając się w służbie Chrystusowi potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, ale też finansowego. Dlatego zachęcamy do dalszego ich wpierania poprzez przesyłanie swoich intencji mszalnych. Przyjmujemy intencje:

  • jednorazowe,
  • wieczyste,
  • gregoriańskie (30 Mszy św. za jedną osobę zmarłą),
  • narazetańskie (30 Mszy św. za osoby żyjące).


Więcej informacji i kontakt do przyjmującego intencje mszalne ks. Marka Przybysia SCJ znajdziesz tutaj.