07 Lutego Misje
List do Darczyńców - luty

W połowie miesiąca do naszych Darczyńców powinny dotrzeć przesyłki razem z "Raportem", w którym podsumowujemy projekty zrealizowane w 2021 roku. W minionym roku dzięki Waszemu wsparciu przekazaliśmy na misje 3,5 miliona złotych!


Olsztyn, 10 stycznia 2022

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W tym liście chcę powiedzieć dziękuję i Bóg zapłać wszystkim osobom z Sercańskiej Rodziny Misyjnej wspierającym misje duchowo i materialnie. Tego duchowego wsparcia nie da się zmierzyć, pozostaje ono tajemnicą naszej relacji z Bogiem. Natomiast wymiar wsparcia materialnego przedstawiamy w „Raporcie”.

Jestem pod ogromnym wrażeniem hojności naszych Darczyńców! W 2021 roku przekazaliśmy 3,5 miliona złotych wsparcia dla misjonarzy. Najpopularniejszym projektem misyjnym są budowy studni w Czadzie, a rozpoczęliśmy również odwierty w Tanzanii. Liczba nowych studni w Czadzie i kwota na nie wydana to „rekord” i chociaż potrzeby są nadal ogromne, to ciężko będzie go pobić… Ten paradoks jest związany z liczbą polskich misjonarzy. W przeciągu kilku ostatnich miesięcy z Czadem pożegnali się ks. Marina Wenta SCJ i ks. Piotr Skraba. Obaj podjęli pracę duszpasterską we Francji. Poza studniami w Afryce największe wsparcie otrzymały „adopcje” w Boliwii oraz na Filipinach. W ostatnich latach miałem okazję być w obu wspieranych przez nas domach dziecka. Te wizyty przekonały mnie, że pieniądze Darczyńców są tam bardzo dobrze wykorzystywane!

Bardzo cieszę się również wzrostem liczby intencji mszalnych dla misjonarzy. Kiedyś zapytano mnie: „Z czego utrzymuje się misjonarz?”. Przede wszystkim dzięki swoim parafianom, którzy nawet w najbiedniejszych krajach świata ofiarowują mu ryż, owoce czy drób. Za taką walutę nie da się jednak kupić paliwa czy ubrań. Dlatego tak ważne są ofiary za intencje mszalne. Pośród form bezpośredniej pomocy materialnej dla misjonarzy mogę wymienić jeszcze pieniądze na zakup środków transportu czy na leczenie.

Darczyńców misji sercanów jest już ponad 16 tysięcy. Jest to liczba imponująca, ale jesteśmy otwarci na nowe osoby, które będą chciały włączyć się w pomoc misjom. Zachęcam, aby nasze materiały drukowane, w miarę możliwości, przekazywać dalej. Nawet jeśli kogoś nie będzie stać na wsparcie materialne, to szerzenie wiadomości misyjnych i prośba o modlitwę za misje także jest formą ewangelizacji.

ks. Piotr Chmielecki SCJ
z-ca Sekretarza Misji Zagranicznych
Księży Sercanów w Polsce

Nasze poprzednie Raporty oraz Raport 2021 w wersji do pobrania znajdziecie TUTAJ.