16 Listopada Misje
"Wypominki misyjne" i Studia od Serca

Nasza listopadowa korespondencja z Darczyńcami misji jest związana z zachętą do modlitwy za zmarłych w ramach "Wypominków misyjnych" oraz zaproszeniem do wsparcia programu stypendialnego dla młodzieży z Naddniestrza.


Przyjechałem do Mołdawii w momencie rozpadu ZSRR. Te historyczne wydarzenia wiązały się ze straszną biedą i wojną, w której ginęli ludzie” – pisał śp. ks. Henryk Soroka SCJ. Ich konsekwencją jest również to, że obecnie księża sercanie pracują duszpastersko już nie w Mołdawii, ale w Naddniestrzu, czyli państwie, którego faktycznie nie ma – nie jest ono uznawane na arenie międzynarodowej. Do oderwania wąskiego pasa ziemi, leżącego pomiędzy Ukrainą a Mołdawią, doszło w wyniku wojny domowej w 1991 roku. Choć upadek ZSRR przyniósł narodom polityczną wolność, to w przypadku Mołdawii i Naddniestrza oznaczał również finansową zapaść. Ekonomiści twierdzą, że Mołdawia z Naddniestrzem są obecnie najbiedniejszymi państwami w Europie.

Do Naddniestrza, do parafii w Swobodzie Raszków wyjeżdżają regularnie wolontariusze sercańskiego wolontariatu misyjnego „Missio Cordis”. Z jednego z wakacyjnych pobytów tam przywieźli nie tylko wiele pięknych wspomnień, ale też olbrzymią chęć pomocy miejscowej młodzieży. Bez wsparcia z zewnątrz w postaci stypendiów tamtejsze dzieci skończą edukację na szkole podstawowej (9 lub 11 klas)! Ich rodziców nie stać na opłacenie internatu w mieście. Projekt „Studia od Serca” to zbiórka środków na stypendia szkolne dla młodzieży, pragnącej kontynuować naukę w szkole średniej.

Jak co roku nasza październikowa prośba o wsparcie misji związana jest z modlitwą za zmarłych, z „Wypominkami misyjnymi”. Zachęcamy, aby na kartkach wypisać imiona bliskich zmarłych i odesłać je nam – albo drogą pocztową do biura misyjnego w Lublinie albo drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. W każdy dzień listopada w intencji tych zmarłych będziemy sprawować Eucharystię oraz polecać ich Bogu, wypominając te imiona podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.