02 Listopada Szkoła z misją
O Bożych Szaleńcach z bytowskich szkół

W NIEDZIELE MISYJNĄ była taka zbiórka na rzecz tych najmniejszych i potrzebujących, która inspiruje do pomagania na całego.


Dotarły do nas wieści z misyjnego Bytowa o kiermaszach misyjnych. Samemu aż chce się pomgać czytając relację organizatorów. Przekonajcie się sami :).

Z okazji obchodzonego w Kościele Tygodnia Misyjnego w dniach 23-29 października b.r., trzech zapaleńców misyjnych i nauczycieli religii: Paweł Chmielecki, Jaromir Śpiołek oraz Sławomir Wierzejski, zorganizowali w bytowskich placówkach Oświaty (Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Branżowej, Gimnazjum nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących) oraz przy kościele św. Filipa Neri kiermasze misyjne, których celem było finansowe wsparcie zaprzyjaźnionych z Bytowem Zgromadzeń Zakonnych, prowadzących działalność misyjną. Należą do nich: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego oraz Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. To pierwsze Zgromadzenie jest dobrze znane bytowskim parafianom, gdyż to w nim już od dwudziestu pięciu lat posługuje rodowita bytowianka - s. Ascelina Elżbieta Kowiel. W czasie ostatnich letnich wakacji siostra gościła w Bytowie i dzieliła się swoimi bogatymi doświadczeniami z pracy misyjnej wśród zambijskich dzieci w Afryce. Ksiądz Piotr Chmielecki, sercanin i brat katechety Pawła Chmieleckiego, także jest osobą znaną i oddaną sercem sprawom misji. Wielokrotnie głosił nam Dobrą Nowinę, odprawiał rekolekcje, inicjował akcje charytatywne (np. „ZbieramTo” na budowę studni) i zachęcał do ofiarności na rzecz żyjącej w bardzo trudnych warunkach ludności afrykańskiej (Batchoro w Czadzie). W czasie zeszłorocznego „Kolędowania misyjnego w Bytowie” ks. Piotr osobiście opowiadał nam jak żyją dzieci w Afryce i w jaki sposób możemy im pomagać. To właśnie dla nich, jak również dla wspaniałego br. Daniela Stelmaszka z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (prowincja warszawska), a przede wszystkim dla ich podopiecznych, była ta Niedziela Misyjna, ten kiermasz i niepowtarzalna okazja, by pomóc tym, którzy są głodni, spragnieni, nadzy czy bezdomni. Wszystkie eksponaty, które budziły tak duże zainteresowanie wśród uczniów i parafian, pochodziły z krajów misyjnych, takich jak Zambia, Kenia, Gabon, Filipiny.

Organizatorzy, składają wszystkim, którzy wsparli dzieło misyjne Kościoła, serdeczne podziękowania za zainteresowanie kiermaszem, za modlitwę i Eucharystię w intencji misji, misjonarzy i za zakup - o czym przekonaliśmy się po każdej Mszy św. przed kościołem - bardzo wielu eksponatów. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji wyżej wymienionych szkół oraz do ks. proboszcza Krzysztofa Szarego Cor. (parafia św. Filipa Neri), który temu dziełu pobłogosławił i wspierał go na każdym etapie realizacji.

W życiu chrześcijanina są sprawy ważne i bardzo ważne. Misje – należą właśnie do tych najważniejszych spraw, bowiem pochodzą od Pana Jezusa i dotyczą każdego ochrzczonego w imię Pana. Niech Bóg wynagrodzi tym, którzy nie szczędzili czasu, ani nie żałowali środków. „Szczęśliwi…, którzy mają czas, aby czynić dobro”. Bóg zapłać !!!

Dziękujemy za Wasze wsparcie, które z pewnością da nadzieję daleko na Misjach.