26 Lutego Misje
Daj mi pić - wyzwanie na Wielki Post

W Wielkim Poście chcemy Was zabrać w daleką podróż. Zobaczycie Afrykę, jakiej nie znacie. Przekonacie się, że niewielka zmiana nawyków może mieć wpływ na życie kogoś na drugim końcu świata.


Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem.

Ewangelia według św. Jana 4, 6-9

Na czas Wielkiego Postu przygotowaliśmy kampanię „Daj mi pić. Studnie w Afryce”. Inspiracją do stworzenia hasła kampanii był fragment Ewangelii św. Jana, w której Jezus prosi Samarytankę „Daj mi pić”. Jest to bezpośrednie wezwanie do konkretnego czynu miłosierdzia. Samarytanka jest zdziwiona otwartością Jezusa, ponieważ Jezus jest Żydem. Żydzi i Samarytanie pozostawali ze sobą we wrogich stosunkach. Tymczasem Jezus po raz kolejny wykracza poza ludzkie podziały, poza dyskryminację i uprzedzenia. Jezus obala stereotypy.

W naszej kampanii podążając za tą postawą, spróbujemy obalić stereotypy o Afryce i Afrykańczykach. Jest to jeden z kluczowych elementów edukacji globalnej, o której chcemy Wam opowiedzieć. Celem edukacji globalnej jest zwiększenie świadomości na temat wzajemnych zależności pomiędzy Globalnym Południem (kraje Afryki, Ameryki Południowej, Azji – kraje ubogie, żyje w nich ¾ ludności świata) a Globalną Północą, której częścią jest także Polska.

W Wielkim Poście, który jest czasem zatrzymania i refleksji chcemy pokazać, że wystarczy zmiana nawyków, a czasem jedynie myślenia, żeby uczynić świat lepszym. Chcemy pokazać, jak nasze codzienne wybory mogą wpływać na sytuację kogoś na drugim końcu świata.

Jednym z tematów, jakie poruszamy w ramach kampanii jest brak dostępu do czystej wody w części krajów afrykańskich. Do tej pory dzięki pomocy Darczyńców Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów misjonarze i wolontariusze świeccy wybudowali ponad 150 studni, z której korzystają mieszkańcy Czadu, Kamerunu, Kenii oraz Republiki Środkowej Afryki. Teraz mamy dla Was konkretną propozycję jałmużny wielkopostnej, jaką jest budowa studni w Tanzanii.

Mamy nadzieję, że wyruszycie z nami w tę daleką podróż i wrócicie z niej odmienieni. Wierzymy, że razem z nami podejmiecie to wyzwanie i zaczniecie zmieniać świat. A zmienianie świata zawsze najlepiej zacząć od siebie.