28 Października Spotkania
Poświęcenie "Domu dla Misji" księży sercanów w Olsztynie

Na zakończenie Tygodnia Misyjnego, w czasie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego ustanowionego decyzją Papieża Franciszka, księża sercanie oddali do użytku „Dom dla Misji” w Olsztynie. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał Metropolita Warmiński apb Józef Górzyński.


26 października 2019 r. o godz. 12:00 rozpoczęła się w kaplicy domu zakonnego księży sercanów w Olsztynie Msza święta z udziałem miejscowego biskupa, prowincjała, wikariusza i ekonoma prowincjalnego, sekretarza misji zagranicznych, proboszczów okolicznych parafii, architekta i generalnego wykonawcy oraz księży sercanów przybyłych z różnych zakątków Polski.

Arcybiskup Józef Górzyński we wstępie kazania wyraził swoją radość z powodu zaistnienia na mapie miasta i diecezji dzieła na rzecz misji, prowadzonego przez zgromadzenie zakonne. Dalej mówił, że „misjonarze to ci, którzy swoje życie ofiarowali, by innym umożliwić pójście drogą Pana. Ta droga przesiąknięta ma być nową treścią, którą jest Ewangelia. Niech ten dom będzie taką drogą. Jezus posyłał uczniów do świata, by oni przenikali świat Duchem Bożym”. Biskup miejsca podkreślał też konieczność przyjęcia postawy misyjnej u każdego wierzącego, również tego mieszkającego w Olsztynie. Potrzeba tego, gdyż świat nie tyle odrzuca Boga, co pragnie, aby Kościół „pokropił i poświęcił” (zgodził się na) życie, w którym każdy człowiek może postępować tak jak mu się podoba, i w którym nie potrzeba żadnych norm i zasad, takich jak np. Dziesięć Przykazań Bożych.

Po zakończonej Eucharystii nastąpiło poświęcenie domu, a następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli krótki film pokazujący metamorfozę obiektu. Można na nim zobaczyć, jak wyglądał dom księży sercanów w Olsztynie przed dwoma laty, przed rozpoczęciem remontu, a jak wygląda obecnie. Ostatnim punktem programu był wspólny obiad, a przed wyjściem każdy z gości uczynił wpis w kronice domu.

PS. Remont domu księży sercanów w Olsztynie był możliwy dzięki wielu Darczyńcom Zgromadzenia oraz Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Wszystkim Darczyńcom przekazującym wsparcie materialne oraz rzeczowe serdecznie dziękujemy oraz zapewniamy ich o naszej modlitwie! Otaczamy modlitwą i wdzięcznością również architektów budynku i wnętrz, budowlańców oraz wszystkich tych, którzy świadczyli swoje usługi podczas trwania remontu „Domu dla misji”.