30 Czerwca Misje
Kaplica na nowej misji w Czadzie

Zbiórka na wsparcie budowy nowej misji w Czadzie zaowocowała lawiną darowizn. To jeden z projektów, na który Darczyńcy odpowiedzieli bardzo szybko i z wielkim zaangażowaniem. Są już pierwsze efekty tego wsparcia!


Ksiądz Jakub Szałek został powołany do stworzenia nowej misji na obrzeżach miasta Lai w listopadzie 2021 roku. Zwrócił się do nas o pomoc w sfinansowaniu niezbędnej infrastruktury, która umożliwiłaby działalność ewangelizacyjną w tym miejscu. Projekt zakłada budowę kaplicy (z czasem być może także kościoła), szkoły i studni.

Obecnie udało się zrealizować pierwszy etap projektu. W Lai stanął budynek, który będzie pełnił funkcję kaplicy, a także sali do nauczenia katechezy. Będą się tam także odbywały spotkania formacyjne. To wielka radość dla misjonarza, ks. Jakuba Szałka i jego parafian. Msza Święta pod drzewem to piękne doświadczenie, ale nie kiedy wieje wiatr albo leje deszcz. Już niedługo Eucharystia będzie mogła być odprawiana bez względu na warunki pogodowe. Misjonarz pisze:

„Kiedy ma się do dyspozycji łyse pole o powierzchni prawie czterech hektarów i trzeba tam rozpocząć działalność ewangelizacyjną - to budowa kaplicy-sali, jest czymś niezbędnym. Od tego się zaczyna. Budynek o wymiarach 25m x 8m posłuży za kaplicę, salę do nauczania katechezy i miejsce spotkań formacyjnych jednocześnie. Postaram się też wygospodarować w tym budynku maleńkie pomieszczenie na biuro parafialne i magazyn.

Obecnie mieszkam trzy kilometry od mojej misji. Każdego dnia dojeżdżam tu motorem, żeby celebrować Eucharystię i animować spotkania formacyjne. Dzięki powstaniu sali nie muszę już za każdym razem zabierać wszystkiego ze sobą w mojej podręcznej walizce. Do tej pory ja i moi parafianie modliliśmy się i uczestniczyliśmy w spotkaniach formacyjnych pod gołym niebem, w cieniu wielkiego drzewa. Czasami warunki pogodowe były trudne, bardzo przeszkadzał wiatr i deszcz. Po zakończeniu budowy kaplicy-sali, możemy przenieść się do tego budynku, który powstał dzięki ofiarności Darczyńców z Polski. Bardzo dziękuję za okazaną pomoc!”.