31 Marca Misje
Pokój Wam!

Życzenia wielkanocne dla całej Sercańskiej Rodziny Misyjnej.


Drodzy Przyjaciele sercańskich misji!

„Pokój Wam!” (J 20, 19) to pierwsze słowa Zmartwychwstałego Pana, jakie skierował do zatrwożonych uczniów. Jakże ważne to przesłanie, które pozostaje aktualne przez wieki. Chrystus przynosi prawdziwy pokój poprzez swoją obecność wśród nas. Pokonując śmierć upewnia nas, że Jego pokój jest trwały i ponadczasowy.

Jezus zmartwychwstały przynosi nam w wielkanocny poranek orędzie pokoju. Zaprasza do tego, byśmy nigdy nie poddawali się lękowi. Jezus wypowiadający słowa „Pokój Wam” w różnych miejscach objawia się przemieniony i uwielbiony i żyjący.

Chcemy wszyscy w tym czasie życzyć sobie nawzajem pokoju, życzymy go także naszym sąsiadom za wschodnią granicą. Jak co roku święta Zmartwychwstania Pańskiego przeżywamy w duchu wiary pomimo niepewności i troski o przyszłość.

Wobec nienawiści, zła i przemocy możemy odpowiedzieć dobrem. W geście solidarności możemy zrobić to, co umiemy najlepiej – troszczyć się o swoich bliskich, wspierać się nawzajem, modlić się, pomagać. To droga naśladowania zmartwychwstałego Pana. To nasza misja jako ludzi zatroskanych o potrzebujących.

Z okazji tych Świąt „nowego życia” pragnę życzyć Bożego pokoju oraz gorliwości w wierze. Życzę Wam również głębokiego doświadczenia bliskości Jezusa Zmartwychwstałego.

Z pamięcią w modlitwie i radosnym Alleluja!

Ks. Zbigniew Chwaja SCJ
Sekretarz Misji Zagranicznych Księży Sercanów