10 Marca Wolontariat
Kolejne spotkanie wolontariatu misyjnego "Missio Cordis"

W dniach 06-08 marca, 2020r odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie wolontariatu misyjnego Missio Cordis.


Wzięło w nim udział 14 osób z różnych części Polski oraz zaproszona jako gość honorowy dr Aleksandra Furman z fundacji AfricaMed, która dzieliła się swoimi doświadczeniami z pobytu misyjnego w Kenii, gdzie pracowała jako lekarz-wolontariusz na zaproszenie Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki (Siostry Białe). Po prezentacji był czas na zadawanie pytań oraz dyskusję. Uczestnicy spotkania mieli też okazję by wspólnie zwiedzać stolicę oraz budować wspólnotę i integrować się wokół pracy wolontariackiej dla sekretariatu misji zagranicznych. Następne spotkanie jest zaplanowane na weekend 29-31 maja w Warszawie.