16 Kwietnia
Życzenia wielkanocne

Z okazji świąt „nowego życia” pragnę serdecznie życzyć Wam Bożego pokoju, sił, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Życzę Wam głębokiego doświadczenia bliskości Jezusa Zmartwychwstałego - pisze ks. Zbigniew Chwaja SCJ.


Drodzy Dobroczyńcy misji sercańskich!

„Pokój Wam” (J 20, 19) to pierwsze słowa Zmartwychwstałego Pana, jakie skierował do zatrwożonych uczniów. Jakże ważne to przesłanie, które pozostaje aktualne przez wieki. Chrystus przynosi prawdziwy pokój poprzez swoją obecność wśród nas. Pokonując śmierć upewnia nas, że Jego pokój jest trwały i ponadczasowy.

Jezus zmartwychwstały przynosi nam w wielkanocny poranek orędzie pokoju. Zaprasza nas do tego, abyśmy nigdy nie poddawali się lękowi. Jezus wypowiadający słowa „Pokój Wam” w różnych miejscach objawia się przemieniony i uwielbiony, zmartwychwstały i żyjący.

Wszyscy w tym czasie chcemy życzyć sobie nawzajem pokoju. Życzymy go także naszym sąsiadom za wschodnią granicą. Niech Chrystusowy pokój zapanuje też w naszych wspólnotach rodzinnych, w naszym społeczeństwie i na całym świecie, gdzie tlą się różnego rodzaju konflikty i nieporozumienia.
Jak co roku, święta Zmartwychwstania Pańskiego przeżywamy w duchu wiary pomimo niepewności i troski o przyszłość naszej części Europy i naszej Ojczyzny. Solidaryzujemy się z tymi, którzy cierpią na skutek wojny na Ukrainie, a także z tymi, którzy doznają krzywdy na całym świecie.

Nasza działalność dobroczynna ma służyć właśnie tym, którzy doznają niesprawiedliwości, biedy i cierpienia. W intencji naszych Dobroczyńców odprawiamy w tym wielkanocnym czasie Msze Święte. To właśnie w Eucharystii dotykamy realnie Zmartwychwstałego Pana, który skruszył wrota śmierci i umacnia każdego z nas w wierze i ufności. Niech doświadczenie Zmartwychwstałego Pana przekształci nas wewnętrznie, byśmy nie ustawali w modlitwie i czynieniu dobra pomimo trosk, których w tym czasie doświadczamy.

Wobec nienawiści, zła i przemocy możemy odpowiedzieć dobrem. W geście solidarności możemy zrobić to, co umiemy najlepiej – troszczyć się o swoich bliskich, wspierać się nawzajem, modlić się, pomagać. Takie momenty wyzwalają w nas Polakach nasze najlepsze cechy, takie jak gościnność, współczucie, troska o potrzebujących, chęć i wola niesienia pomocy, dzielenie się tym, co posiadamy.

Z okazji świąt „nowego życia” pragnę serdecznie życzyć Wam Bożego pokoju, sił, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Życzę Wam głębokiego doświadczenia bliskości Jezusa Zmartwychwstałego. Z najlepszymi życzeniami w imieniu wszystkich pracowników Sekretariatu Misji Zagranicznych...

ks. Zbigniew Chwaja SCJ
Sekretarz Misji Zagranicznych
Księży Sercanów